UYANIK OLMAK MECBURİYETİNDEYİZ ENVER BAYTAN HOCAEFENDİ İLE…*

Talebelik Yılları

Muhterem Hocam, uygun görürseniz sohbetimize tedris hayatınızdan başlayalım istiyoruz. Tedris hayatınıza nasıl ve nereden başladınız, dinleyebilir miyiz?

Altı yaşında Kur’an-ı Azîmuşşânı öğrenmeye başladık. Sonra da sırası geldi, hafızlığa başlattılar. Dokuz yaşında hafız olduk. Dokuz yaşımızdan sonra talime başladık.

Sonra İstanbul’a geldik ve Gönenli Hocaefendi’ye talebe olduk. Talebe olduğumuzda biz hafızlığımızı bitirmiştik Gönen’de. Tahminen bir buçuk sene kadar talebeliğimiz devam etti. Hocaefendi bize hem yatıp kalkacak yer gösterdi hem de masrafımızı yevmiye olarak öderdi. Her gün gider, önüne diz çöker dersimizi okurduk. Talim okuyorduk kendisinden. Ondan sonra para dağıtmaya sıra gelir, hepimize para dağıtırdı. Günde otuz kuruş. O zaman otuz kuruş iyi bir para, insanı bir gün geçindirir yani. Tıraş olacağımız berberi bile gösteriyordu Hocaefendi. Elbisemizi temin ediyordu. Bize sahip çıktı. Allah rahmet eylesin.

Devamı “UYANIK OLMAK MECBURİYETİNDEYİZ ENVER BAYTAN HOCAEFENDİ İLE…*”

İslam’da Akıl Hakkında

İslam’da Akıl Hakkında* Elhamdülillâhi vahdehû ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ men lâ nebiyye ba’dehû Ey nas! Geliniz; dinleyiniz. Belleyiniz; ibret alınız. Yaşayan ölür; ölen fenâ bulur. Yalnız o ümmetler ki düşünceyi bilmişler, bulmuşlar; Allah’a inanmışlar, peygambere uymuşlar….

İslam’da Tefekkür

Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillâhi Rabbi’l-âlemîn ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn. Tefekkür, insanı diğer canlılardan ayıran en büyük özelliktir. İnsan, tefekkürü sayesinde Rabbini tanımış, âlemdeki eşyayı kendi faydasına kullanmayı başarmıştır. Eğer, insanı diğer…

İnsanın İfadesi Olarak Dil

Kamus Namustur İnsan ile hayvan, nutukla ayrılır; insan, “hayvan-ı nâtık”, hayvan dediğimiz canlı türü ise “hayvan-ı gayr-i nâtık” diye tarif edilir. Fârâbî gibi Müslüman filozoflarda gördüğümüz üzere nutuk, nutk-ı dâhilî/nutk-ı hâricî olarak ayrılır. Bu ayırıma göre “düşünme”…

Düşündüklerinin Ne Kadarı Senin?

Zihnimizden geçen düşüncelerin bize ait olup olmadığını hiç düşündünüz mü? Düşündüklerimiz ya da hissettiklerimiz gerçekten bizim istediklerimiz mi? Yoksa bunlar başkası tarafından mı yönlendiriliyor; biz hissettiğimizi ya da düşündüğümüzü mü zannediyoruz? “Yok, canım, o kadar…