Tefekkür Marifetullah Kapısının Anahtarı

Bismillahirrahmanirrahim Hamdele-i perverdigar ve salvele-i ali ahyar ve salvele-i muhammedinil Mustafa (s.a.v) ve cemiul enbiya-i mürselinden sonra; bu salât ü selamlarla yazımızı yazmaya başlamayı değil, bu salatu selamlardan tefeyyüz eylemeyi niyet ettik. İnşaallah Allah Zülcelâl (c.c)…

EBEDÎ KURTULUŞ İÇİN HAKK’A İTTİBÂ

Allah Zülcelâl ve’l Kemal Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz şükürler olsun ki; bizleri insan olarak yaratmış ve insanlığın esaslarını muhafaza edenlere dünya ve ahiretin saadetini vaad buyurmuştur. Sahip olduğu isimle irtibatlı olarak bilinmelidir ki insan…

DÜNYA TİCARETİNİ AHİRET MÜKÂFÂTINA DÖNÜŞTÜREBİLDİK Mİ?

Allah Zülcelal’e zat-ı ihdiyetine, ferdâniyetine, semâdâniyetine layık olarak hamd edemeyeceğimizi itiraf ederek sözlerimize başlayalım. Rabbim fazlı ve lütfuyla bizleri O’na hakkıyla hamd edenler zümresine dâhil eylesin. Allah Teâlâ Hazretleri salat ve selamımızı rahmete’l-lilâlemin olarak gönderdiği…

Yanlışa Yanlış Demek

Allah Zülcelâl’e ezelî ve ebedî hamd ü senâlar olsun. “Ey iman edenler sizler (de Habibime) salat u selam getirin!” emr-i ilahîsine imtisalen Rasûl-i Ekrem Efendimize salat ü selam olsun. Allah Teâlâ’nın inayeti ile yazımızı kaleme…

CİHAD İKİ YÖNLÜDÜR: MADDİ VE MANEVİ

              Rabbimizin ihsanına karşı O’na borçlu olduğumuz hamd ve şükür görevlerimizi hakkı ile yerine getiremeyeceğimizin itirafı ile O’na dua eder ve O’ndan isteriz ki O’nu zatı ile hamd edenler, hâmidînler…

İNSAN-I KÂMİL OLMANIN ON TEMEL ŞARTI

Hamd ü senâlar, kâinatı yokluk âleminden varlık âlemine çıkararak, kudretine delil kılıp birliğini izhâr eden Allah Zülcelâl Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerinin üzerine olsun. Salât ü selâmlarımız Allah Teâlâ’nın, insanlık âlemine insanın ölçüsünü tanıtmak için bütün…