İslam’da Tefekkür

Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillâhi Rabbi’l-âlemîn ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn. Tefekkür, insanı diğer canlılardan ayıran en büyük özelliktir. İnsan, tefekkürü sayesinde Rabbini tanımış, âlemdeki eşyayı kendi faydasına kullanmayı başarmıştır. Eğer, insanı diğer…

İslam’da Şefaat

Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatü vesselamü ala Rasûlina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Hz. Ömer (r.a.) hilafeti zamanındaki bir hutbesinde, “Rasûlüllah (s.a.v)-zina suçunun cezası olan- recim cezasını uyguladı. Ondan sonra biz de -Ebu Bekir…

Kadının İş Hayatındaki Yeri

Aile, İslam’ın en ciddi müesseselerinden biridir. İnsanlığın devamı nikâha ve aileye bağlıdır. Bazı istisnai haller olsa da diğer din ve dünya sistemlerinde de durum aynıdır. Nikâh, ailenin, aile de İslam milletinin çekirdeğidir. Bir insan, hayat…

İNSAN HAYATINDAKİ İLK SORUMLULUK

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi Rabbi’l-âlemin. Ves-salâtü vesselâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn. İnsanın sorumluluğu ergenlik (buluğ) çağına girmesiyle başlar. İnsanın ilk sorumluluğu da bu âlemi yoktan var eden tek yaratıcıyı kabul edip O’na…