NAKLİN KARŞISINDA AKLIN ACİZLİĞİ

  İslam’da deliller, bilginin kaynağı bakımından naklî delil ve aklî delil şeklinde ikiye ayrılır. Naklî delil, oluşumunda müçtehidin katkısı olmayan (rey ve akıl bulunmayan), bütün öncülleri nakle dayanan delildir. Bir diğer ifadeyle Vahiy (Kitap ve…

Düşündüklerinin Ne Kadarı Senin?

Zihnimizden geçen düşüncelerin bize ait olup olmadığını hiç düşündünüz mü? Düşündüklerimiz ya da hissettiklerimiz gerçekten bizim istediklerimiz mi? Yoksa bunlar başkası tarafından mı yönlendiriliyor; biz hissettiğimizi ya da düşündüğümüzü mü zannediyoruz? “Yok, canım, o kadar…

Mustafa İzzet Efendi

Bir Cuma günü, 2. Mahmut İstanbul Bahçekapı’da, kendi yaptırdığı hidayet camiine namazı eda etmek için gider. Kamet getiren genç delikanlıyı dinleyen 2. Mahmut : “kamet alan kimdir?” diye sorar. Bunun üzerine : “Tosyalı bir genç,…