GENÇLERLE HASBİHÂL – I

Nasihatleşmek, kardeşlik gereği, kardeşliğin de birbirine karşı haklarındandır. Öğüt, muhatap, zaman, zemin, bellibaşlı adaba uyulursa faydalıdır. Allah Teâlâ, “Öğüt ver; muhakkak öğüt mü’minlere fayda verir.”1 buyurmuştur. Öğütün faydalı olmasına ve faydalı öğüt verilmesine dikkat etmek gerekir….

Hadiste Sened Tenkidi

Giriş Allah’a sonsuz hamd, şerefli elçisi Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa’ya salât ve selâm ile… Dün de bugün de nakledilen her sözün, her haberin güvenilirlik derecesi önemsenmiştir. Söz, Hz. Peygamber’e ait olduğu ifade edilen bir söz…

Kardeşlerimle Bir Ömür

Hakk yolunda ve iki cihan serveri sevgili Peygamberimiz’in İsr-i Mübarek’inde ve hizmetinde daim ve kaim olan, Efendimiz’i bize tanıtan, O’nun yolunda yürümemizde bize en güzel örnek olan, ömrünce Hakk’ın rızasını gözetip; Habib-i Ekrem’inin şefaatini talep…

Gümüşhaneli Ahmed Ziyaeddin Efendi Hakkında Yeni Bazı Bilgi ve Belgeler: I

Gümüşhaneli Ahmed Ziyaeddin Efendi Hakkında Yeni Bazı Bilgi ve Belgeler: I* Es-Seyyid** Ziyâeddin Ahmed b. Mustafa el-Gümüşhânevî –Kaddesallahu sirrahu- (1228-1311) Hicri. -83 yaşında- Yetişmeleri: Gümüşhâne kasabasının Emîr mahallesinde doğmuşlardır.1 On beş yaşlarında iken hıfz-ı Kurân’a muvaffak olup (Kaside-i Bürde,…

Asıl Şükür Şükürden Aciz Kaldığını İtiraf Etmektir

Şükür, Arapça bir kelime olup “ş-k-r” kökünden gelmektedir. Bu kökten gelen şükür, isim ve fiil olarak Kur’an-ı Kerim’de yaklaşık 70 yerde geçmektedir. Türkçemizde kullandığımız teşekkür ve şükran kelimeleri de aynı köktendir. Hamd ve medh kelimeleri…

Bunları Her Müslümanın Bilmesi Lazım!

Rivayete göre bir adam Şam’dan Medîne’ye, Hz. Ömer’in yanına gelir. Hz. Ömer, bu kadar uzak yoldan niçin geldiğini sorunca adam: – “Teşehhüdde okuyacağım duayı öğrenmek için.” der. Hz. Ömer bu cevap üzerine sakalları ıslanıncaya kadar…