Müslüman Her Yerde Müslüman

İslam; zamana, mekâna, insana göre değişmeyen, eğilip bükülmeyen, değişmez doğrular nizamıdır. İslam, zaman ve mekân üstü bir sistemdir. Hayatın ihtiyarlık dönemine, günün namaz ve ibadet bölümüne, cami ve medrese köşesine terk edilemeyecek, hayatın bütününü câmi‘…

Azim ve Gayret Numûnesi Bir Âlim: HÂFIZ MEHMED GÂLİB EFENDİ (v. 1286/1870)

Hâfız Mehmed Gâlib Efendi, İstanbulludur. Hayatı hakkında fazla bir bilgiye ulaşamadık. Eriştiğimiz kaynakta Hâfız Gâlib Efendi’nin son derece güçlü bir hafızaya sahip, azimli ve gayretli bir âlim olduğu zikredilir. Onun azim ve gayretiyle ilgili olarak…

Ekmeğinizi Nasıl Alırsınız?

Şişmanlık -tarihi belgelerden anladığımız kadarıyla- çok eski zamanlardan beri var olan bir durum. Ancak eski devirlerde yalnızca az sayıda insanı etkileyen ve çoğu zaman bir kozmetik sorun şeklinde algılanan şişmanlık, günümüzde artık insan sağlığını ciddi…