İNSAN HAYATINDAKİ İLK SORUMLULUK

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Elhamdü lillâhi Rabbi’l-âlemin. Ves-salâtü vesselâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn.

İnsanın sorumluluğu ergenlik (buluğ) çağına girmesiyle başlar. İnsanın ilk sorumluluğu da bu âlemi yoktan var eden tek yaratıcıyı kabul edip O’na inanmaktır.

İnsan bu âleme gönderilirken, cevherinde Allah Teâlâ’nın rubûbiyetini, kendisinin ubûdiyetini ihtiva eden bir fıtrat ile donatılarak gönderilmiştir.

Devamı “İNSAN HAYATINDAKİ İLK SORUMLULUK”

Ayet ve Hadislerde “Birlik”

Dinimizin en fazla önem verdiği konulardan biri ümmetin birliği meselesidir. Bu konu, mü’minler için ideal davranış biçimini oluşturmakta, zıddı olan muhalefet ve ayrılık ise ayet ve hadislerde yasaklanmaktadır. Mü’minlere, nasıl davranmaları gerektiği şu ayette açıkça…

Zihinlerimiz Güncel mi? En Azından Profillerimiz Kadar

Yukarıdaki başlık “profiller”, “zihinler” ve onların “güncelliği” arasında bir yerde durduğu için üçü arasında bir sıralama endişesi duyularak atılmıştır. Bu üçü arasında nerede durduğumuzu sembolik bazı durumlarda göstereceğimiz anlık tepki ortaya çıkaracaktır. Yeni yeni vasıtalarla…

Yemeğin Adabı

Helalden kazanmak, ancak helal lokma içindir. Çünkü lokma bütün bedene ibadetler için gerekli kuvveti sağladığından, helal lokma toplamak ilmi, ibadet ve ta’at ilminden önce gelir. İbn-i Sîrîn rahmetullahi aleyh hazretlerine bir kimse geldi ve “Bana,…