Faiz ve Zaruret

Faizin haram olduğuna iman eden bir Müslümanın faizden uzak durması lazım gelir. Aslında aklın gereği de budur. Çünkü insanın, aldığından fazlasını geri ödemesi akıl kârı değildir. Ancak şartlar, ihtiyaçlar, sıkıntılar… kişiyi bazen akla ve imana ters işler yapmaya, faizli kredi kullanmaya zorluyor. Bunu yaparken de insan genelde “Başka çarem yok, mecburum.” mazeretine sığınıyor. Böylece âhirette azaptan kurtulacağını umuyor. Çünkü biliyor ki İslam çaresiz kalanlara çare, meşakkate düşenlere teysîr sunuyor: “Allah dinde size zorluk kılmadı.”1, “Allah size kolaylık ister, size zorluk istemez.”2 gibi âyet-i kerimeler İslam’ın bu meziyetini ifade ediyor. Ayrıca yine birçok âyet-i kerime zor durumda kalanların haram olan bazı şeyleri yemesine izin veriyor. İşte günümüzde nakit sıkıntısına düşen bazı Müslümanlar İslam’ın bu genel esaslarının (umûmâtının) kendilerini kurtaracağını düşünerek ve bu konuda verilen şartlı fetvaların da şartlarını göz ardı ederek faizli kredi alıyor. Biz bu kısa yazımızda bu yaklaşımın doğru olup olmadığını ortaya koymaya çalışacağız.

Devamı “Faiz ve Zaruret”

Bir Zulüm Sistemi Olarak Borca Dayalı Para Sistemi

Adları ne olursa olsun dayandıkları iktisat tanımı sebebiyle mevcut iktisadî sistemlerin inancımıza ne kadar aykırı olduğu ortadadır. “İktisat; kıt kaynaklar ile sınırsız insan ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağını inceleyen bilim dalıdır.” Tanımda yer alan “insan ihtiyaçlarının sınırsızlığı”…

Kadının İş Hayatındaki Yeri

Aile, İslam’ın en ciddi müesseselerinden biridir. İnsanlığın devamı nikâha ve aileye bağlıdır. Bazı istisnai haller olsa da diğer din ve dünya sistemlerinde de durum aynıdır. Nikâh, ailenin, aile de İslam milletinin çekirdeğidir. Bir insan, hayat…