VAKTİMİZİ AZÎZ BİLMEK TÂATE SARF EYLEMEK

            Yüce Rabbimiz sayısız nimetlerini biz kullarına ihsan etmekte, şükredilen nimeti de arttıracağını müjdelemektedir. Hakkıyla kadir ve kıymeti bilinip şükredilmesi gereken nimetlerin başında da vakit gelmektedir. Çünkü Rabbimiz Kur’ân-ı Mübîn’inde bu büyük nimete,  Habîbi’nin yaşadığı Asr-ı Saâdete yemin etmektedir. En büyük zenginliğimiz Müslümanlığımız ve İslâm kardeşliğimizdir. En değerli sermayemiz de ömür günlerimizdir.

Devamı “VAKTİMİZİ AZÎZ BİLMEK TÂATE SARF EYLEMEK”

DİNİN SUNDUĞU TESELLÎ

          Hayat şartlarının ta bebeklikten itibaren her ferde birtakım nâiliyetler kadar mahrumiyetler ve külfetler de yüklediği malumdur. Bu külfetler ne kadar ağır olursa olsun onlara katlanıp isyan etmeyerek Cenab-ı Hakk’a karşı “rıza”…