GAFLETİN SEBEBİ DÜNYEVİLEŞME

 

Dünyevileşme: Dini düşünce, uygulama, inanç ve kuralların toplumsal anlam ve önemini yitirmesidir. Dünyevileşmek, her şeyden önce dinin toplumsal anlam ve öneminin çok büyük değer taşıdığı altın çağının geçmişte kaldığını kabul eder ve bunu öne sürüp artık modern toplumda rasyonel (akılcı), laik ve kişisel inancın daha önemli olduğunu savunur.

Devamı “GAFLETİN SEBEBİ DÜNYEVİLEŞME”

ŞUURLU MÜSLÜMAN

Şuur: Bir şeyi anlama, tanıma ve kavrama gücü. Kendi varlığından, benliğinden haberdar olma. Müslüman: Allah’a teslim olan, O’nun emirlerini yerine getiren, İslam dininden olan Mü’min, dindar. Bu iki kelimenin lügat anlamlarından yola çıkarak “Şuurlu Müslüman”ı…