Alasonyalı Ali Zeynelâbidin Efendi ve Hocasının Tavsiyeleri

Doğumu ve Tahsili:

Hicrî 1268’de (1852) Mora Yenişehir’e bağlı Alasonya’da doğdu. Memleketinde başladığı ilim tahsilini tamamlamak üzere İstanbul’a gitti. Önce Arnavutlu Recep Efendi’nin ders halkasına dâhil oldu. Recep Efendi’nin h. 1289’da (1873) vefatı üzerine Hâfız Ahmet Şâkir Efendi (v. 1315/1898)’nin derslerine devam etmeye başladı ve ondan icâzet aldı. Bu hocalarının yanında Kastamonulu Hasan Efendi’den hadis ilmini tahsil etti ve Abdülkerim Nâdir Paşa (v. 1300/1882)’dan da Gelenbevî’nin el-Burhân adlı eserini okudu. Devamı “Alasonyalı Ali Zeynelâbidin Efendi ve Hocasının Tavsiyeleri”

Ayet ve Hadislerde “Birlik”

Dinimizin en fazla önem verdiği konulardan biri ümmetin birliği meselesidir. Bu konu, mü’minler için ideal davranış biçimini oluşturmakta, zıddı olan muhalefet ve ayrılık ise ayet ve hadislerde yasaklanmaktadır. Mü’minlere, nasıl davranmaları gerektiği şu ayette açıkça…

Zihinlerimiz Güncel mi? En Azından Profillerimiz Kadar

Yukarıdaki başlık “profiller”, “zihinler” ve onların “güncelliği” arasında bir yerde durduğu için üçü arasında bir sıralama endişesi duyularak atılmıştır. Bu üçü arasında nerede durduğumuzu sembolik bazı durumlarda göstereceğimiz anlık tepki ortaya çıkaracaktır. Yeni yeni vasıtalarla…

Yemeğin Adabı

Helalden kazanmak, ancak helal lokma içindir. Çünkü lokma bütün bedene ibadetler için gerekli kuvveti sağladığından, helal lokma toplamak ilmi, ibadet ve ta’at ilminden önce gelir. İbn-i Sîrîn rahmetullahi aleyh hazretlerine bir kimse geldi ve “Bana,…