RASÛLULLAH (S.A.V.)’IN ÜMMET(İ)ÜZERİNDEKİ HAKLARI

RASÛLULLAH (S.A.V.)’A İMAN

Rasûlullah’a iman İslâm’ın beş esasından biridir[1] ve farzdır. Nitekim âyet-i celîle bunu sarâhaten bildirmiştir:

“(Rasûlüm!) De ki: Ey insanlar! Şüphesiz ben, sizin hepinize, göklerin ve yerin sahibi olan Allah’ın (gönderdiği) elçisiyim. Ondan başka ilâh yoktur. O hem diriltir hem de öldürür. O halde Allah’a iman edin; O’nun ümmî peygamberi olan Rasûlüne de iman edin ki o, Allah’a ve onun sözlerine (kitaplarına) iman eder. Ona uyun ki doğru yolu bulasınız.”[2]

Devamı “RASÛLULLAH (S.A.V.)’IN ÜMMET(İ)ÜZERİNDEKİ HAKLARI”

ÖYLEYSE İZİN İSTE…

Allah Teâlâ biz kullarına Hak Dini’ni ulaştırdığında insanlar arasındaki münasebette riayet edilmesi icab eden hususları, âlemlere rahmet olarak gönderdiği Rasûlü (s.a.v) ile bildirdi ve yine O’nun pâk, saf şahsiyetinde bizler için izhâr etti.

MÜKERRER CENAZE NAMAZI

Konunun Arzı İnsan bu dünyadaki yalnızlığını, hayatın acı ve tatlı anlarını akraba ve dostlarıyla paylaşarak gidermeye çalışır. Kabir yalnızlığının da oradaki akraba ve dostlarının arasında bulunmakla hafifleyeceği duygusunu taşır. Bu ve buna ilaveten bir de…

HAFTALIK BAYRAMIMIZ CUMA

Müslümanların, diğer günlerden daha faziletli olması münasebetiyle bayram olarak itibar ettikleri Cuma, İslam’dan önce arûbe olarak isimlendirilirdi. Cuma, “toplamak, bir araya getirmek” manalarına gelir. Cahiliye devrinde bu günde pazarlar kurulur ve Yahudiler kendi itikatlarına göre…

YEMEK A.Ş.

Bizim nesil babalarımızın anlattığı açlık ve yokluk hikâyeleriyle büyüdü. Ekmeğin karneyle dağıtıldığı, zeytinin sofrada sayıyla paylaştırıldığı, fındık bahçesindeki çeşitli otlardan uydurma yemekler yapıldığı dönemler. Önceleri sunî gübrenin verimliliği arttırdığı söylenir. Muhtemelen zaman içinde köy nüfusunun…

SUYUN HAYATIMIZDAKİ ÖNEMİ

Hava, su, ısı, ışık ve besin maddeleri canlıların yaşaması için gerekli temel unsurlardır. Su ise hayatımızın olmazsa olmaz şartlarından en önde gelenidir. İnsanların, hayvanların, bitkilerin kısaca bütün canlıların hayatını devam ettirebilmesi suyun varlığına bağlıdır.