RASÛLULLAH’A İTTİBÂ* – Mahmut Sami Ramazanoğlu

Allah Teâlâ Hazretleri buyuruyor: “Ey mü’minler! Her bir umûr-i dinde Allah Teâlâ ve Rasûlü hükmetmezden mukaddem reyini takdim ile acele etmeyin. Ve Allah Teâlâ’nın huzur-ı mânevîsinde ve Rasûlünün huzur-ı şifâhîsinde reyinizi takdim hususunda Cenâb-ı Allah’tan…

İBADETLERE RAĞBET ŞEHEVÂTTAN KAÇINMAK* – (Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı)

Malumunuz olsun ki, Allah Zülcelâl ve Tekaddes Hazretleri, içinde yaşadığımız dünyayı pek şirin ve cazibeli bir imtihan salonu olmak üzere yaratmıştır. Ona, öyle çekidüzen vermiş, gönülleri çekecek o kadar ince güzellikler ihsan buyurmuştur ki; onun…

Selam – (Ahmed Naîm)

Hazırlayan: Abdülmelik Zaîm قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ Bu hadîs-i şerîfi ecille-i rüvât-ı[1] ashâbdan…

TAŞRALARDA AHVÂL-İ MEDÂRİS ULEMÂYA İNTİBAH* – İlyas Muhtar (Gorna’da Rüştiye Muallimi Kocacıklı)

Neşre Hazırlayan: Abdullah Taha İmamoğlu** İlan-ı Meşrutiyeti müteakip medârisin yeni bir eser-i hayat göstereceğini herkes ve bilhassa mensubîni, ümit ve intizar ederdi. Ne çare ki bütün bu ümitler intizarlar boşa çıktı. Yalnız İstanbul’daki medâristen bazıları…

SEHÂVET-HISSET* – (Mehmed Hilmi)

Hazırlayan: İbrahim Pulat “Sehâvet” Türkçe cömertlik mânâsına geldiği gibi, “hısset” ise buhl[1] ve imsak[2], yani nâkeslik[3], cimrilik demek olur. Nefsini ve âilesini iâşeye[4] âit nafaka-i yevmiyyesinden fazla nukûd ve eşyâya mâlik olanların emvâl-i mezkûreyi vatan…

CÖMERTLİK ALLAH’IN BİR LÜTFUDUR – Mülâkat: MAHMUT TOPTAŞ

Mülâkat: Ahmet Çinar – Ahmet Er Muhterem Hocam, dergimizin bu sayıda dosya konusu; cömertlik. Bu konuda konuşalım istedik. Cömertlik denildiğinde aklınıza neler geliyor? Bu vasıf nasıl kazanılır? Araya girmemek için soruma bir madde daha ekleyerek…