ALLAH TEÂLÂ’YI ZİKİR

Elhamdülillâhi Rabbi’l-âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn. Zikir lügatte; bir şeye karşı uyanık olmak, hatırlamak, anmak, akılda tutmak manalarına gelir. Din ıstılahında ise, Allah Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri’ni anmak demektir.

DÜNYA… İKİ KAPILI BİR HAN

Elhamdülillâhi rabbi’l-âlemîn ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn. Geri çağırılmak üzere gönderilmiş olduğumuz bu dünyada misafiriz ve gurbetçiyiz. Bu dünyada biz geçici olduğumuz gibi dünyanın kendisi de geçicidir. Biz fâni olduğumuz…

CÖMERTLİĞİ AHLÂK Edinmek

Elhamdülillâhi rabbi’l-âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ rasûlinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn. İnsanlar tarafından başkalarına yapılan yardımlara cömertlik denir. İslamiyet’te bunun adı sahavet, zıddı ise (buhl) cimriliktir. Cömertlik herkes tarafından sevilen güzel bir ahlâk, cimrilik…

KOMŞULUK HUKUKU

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi Rabbi’l-âlemîn. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn. Gerek âyet-i kerîme, gerek hadîs-i şerîfler ve gerekse ulemanın sözlerinde komşu hak ve hukuku mühim bir yer işgal eder.

RİYA AFETİNDEN KURTULMAK

Bismillâhirrahmânirrahîm Elhamdülillahi Rabbi’l-âlemîn. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn. Riya; lügatte, gösteriş yapmaya denir. Istılahta manası ise; ibadet ve itaati Allah’tan başkasını murad ederek yapmaktır ki buna küçük şirk de denilmektedir….

İSLAM’I BİR BÜTÜN OLARAK GÖRMEK İÇİN SÜNNETE BAKMAK

Elhamdülillâhi Rabbi’l-âlemin. Vessalâtü vesselâmü alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allah Teâlâ’ya iman farz olduğu gibi,  Rasûlullah’a (s.a.v) da iman farzdır. Cenâb-ı Hak, “Allah’a, Rasûlüne ve indirdiğimiz o nura (Kur’ân’a) iman edin. Allah…