“SELÂM” EMÎN BİR TOPLUMUN ŞİFRESİ

Allah Teâlâ, Müslümanlara, hayatlarının her sahasını kendisine muvafık bir biçimde tanzim edebilecekleri, kendilerine uyulduğu takdirde dünya ve ahiret saadetini elde etmeye vesile olacak prensipler ve birtakım ilkeler vaz eder. Bu ilkeleri Hazreti Peygamber vasıtasıyla bizlere…