VAKTİMİZİ AZİZ BİLMEK TÂATE SARF EYLEMEK

Yüce Rabbimiz sayısız nimetlerini biz kullarına ihsan etmekte, şükredilen nimeti de arttıracağını müjdelemektedir. Hakkıyla kadir ve kıymeti bilinip şükredilmesi gereken nimetlerin başında da vakit gelmektedir. Çünkü Rabbimiz Kur’ân-ı Mübîn’inde bu büyük nimete,  Habîbi’nin yaşadığı Asr-ı…

KARDEŞLİK HUKUKUMUZ VE BİZ

Kalplerimizi İslam’a ısındırıp birleştiren, hidayetiyle bizi bu saadete erdiren, nimetleriyle donatan ve bizi din kardeşleri yapan Yüce Rabbimize hamdolsun.

KADR U KIYMET BİLMEK VE SÖZ DİNLEMEK

Allah Teâla Hazretleri İslam’ın mesajına kulak verip tâbi olan kullarını Sözlerin En Güzeliyle şöyle müjdelemektedir: “Dinleyip/kulak verip de “sözün en güzeli ”ne tabi olanları müjdele. İşte Allah’ın hidayet nasib ettikleri onlardır ve aklı başında hareket…

Kardeşlerimle Bir Ömür

Hakk yolunda ve iki cihan serveri sevgili Peygamberimiz’in İsr-i Mübarek’inde ve hizmetinde daim ve kaim olan, Efendimiz’i bize tanıtan, O’nun yolunda yürümemizde bize en güzel örnek olan, ömrünce Hakk’ın rızasını gözetip; Habib-i Ekrem’inin şefaatini talep…

Özümüzdeki Güzel Hal ve Ahlakımız

Bütün nimetlerin ve güzelliklerin sahibi Cenab-ı Halik’ımızın en güzel kıvamda ve mükerrem olarak yaratmış olduğu insanoğlunun en büyük arzusu dünya ve ahiret saadetidir. Bu nimet ve saadet ise kâmil imanın semeresi, salih amelin, güzel hal…

Yegâne Huzur ve Saâdet Kaynağı İbadetlerimiz

Yüce Rabb’imize bizi yaklaştıracak, rıza ve sevgisini kazandırıp nimetlerinin şükrüne vesile olacak, huzur ve saadet-i dareyne ulaştıracak manevi devalardan biri de hiç şüphesiz ibadetlerimizdir. Cenab-ı Hakk katındaki değer ve kıymetimiz ancak duâ ve ibadetlerimizle mümkündür….