KİMLERLE BERABERİZ?

Kutsî bir hadîs-i şerîfte Allah (c.c) şöyle buyuruyor: “Ben gizli bir hazine iken bilinip tanınayım diye kâinatı yoktan var ettim (yaratılması gerekenleri yarattım).”[1] Kâinattaki her varlığın, Allah’ı tesbih, tenzih ve takdis ettiğine dair birçok âyet-i…

SÛRET-İ HAK’TAN GÖRÜNMEYE ÇALIŞAN DİN TAHRİPÇİLERİ

Şefaat, kabir azabı, mezhep ve önemi hâiz daha nice birçok hak ve hakikati görmezden gelip örtbas etmeye çalışanların asıl hedef ve gayeleri; suya sabuna dokunmayan, cihat şuurundan yoksun, İslam şeriatinin birçok hükmünün devre dışı bırakıldığı,…

GÖZARDI EDİLMEK İSTENEN BİR GERÇEK: ŞEFAAT MÜESSESİ

Kabir azabı gerçeğinin yokluğuna sığınarak kendilerince teselli bulmaya çalışanların nükseden bir başka hastalıkları daha vardır. Nedir o? Birtakım mesnetsiz, dayanağı olmayan, cılız iddialarla, bütün ihtişamıyla varlığını gün ışığı gibi hissettiren muazzam bir müessese olan “şefaat…

KABİR HAYATINA HAZIRLANALIM Kİ HAYATIMIZ HAYAT OLSUN

Bir savaş esnasında Hz. Sa‘d bin Muâz el-Ensârî (r.a), bir ok, bileğinden geçen atar damara İsâbet ettiğinden yara alır. Ve oluk oluk kan akmaya başlar. Hz. Sa‘d (r.a), “Ya Rasûlullah, daha gencim, güçlüyüm. Fakat bu…

ÖLÜM İLE BAŞLAYAN YEPYENİ BİR HAYAT

Önceki sayılarımızda âyet-i kerimeler, hadis-i şerifler ve aklî deliller ışığında kabir azabının hak oluşunu izah etmeye çalıştık. Bunlarla birlikte buna dair icma vardır. Bu yazımızın konusu da bu konudan müteşekkildir.

UNUTTURULMAK İSTENEN HAYAT

Kabir Azâbının Hak Olduğunun Aklî Delîli Dünya hayatında bir kısım insanların, irtikâp ettikleri haram ve yasaklardan dolayı çektikleri bir nevi azap ve cezalar vardır. “İnsanların kendi elleriyle kazandıkları günahlar yüzünden karada ve denizde fesat çıktı….