NEFSİNLE MEŞGUL OL Kİ RABBİNE YAKLAŞASIN!

Geçici dünya hayatında imtihan edilen Müslümanın temel hedefi, Rabbinin rızasını kazanmaktır. Bunun için Müslüman, gücünün yettiği oranda kulluk vazifesini yerine getirmeye çalışır. İşlediği hayır ve hasenat, terk ettiği günahlar ve samimi niyeti ile Rabbinin rızasına…

BU ACELE NİYE?

Şükür ve sabır birbiriyle oldukça ilişkili iki kavram. Bir nimete nail olduğumuzda şükrederiz; bir musibete, hastalığa, kedere uğradığımızda da sabrederiz. Bu iki kelime hayata “Müslümanca bakış”ımızın temelini oluşturmaktadır.

İSLAMÎ ŞUURU UNUTTURAN RAHATLIK

İdeal Müslümanın hayatına “bir bütün olarak” bakıldığında özellikle şu iki hususun öne çıktığı görülür: Sabır ve şükür. Müslüman, hayatın çeşitli anlarında ya şükür makamındadır, ya da sabır.

KARAMSARLIK VE YALNIZLIK HARAMA SÜRÜKLER

Hepimiz biliriz ki, hayat kimse için tek düze devam etmez. İçerisinde farklı durumlar barındırır. Bazen sevinç, bazen hüzün, bazen coşkunluk, bazen donukluk, bazen iç huzuru, bazen de sıkıntı…

Gıybete Müdâhale ve Müslümana Destek

Müslümanların, birbirlerine karşı sorumlulukları vardır. Bunların en önemlilerinden birisi de Müslümanın şahsiyetine saygıdır. Bu yüzden Müslümanın malının çalınmasından daha kötü bir şey vardır ki o da Müslümanın “mü’min kimliğine” zarar verilmesidir. Mü’minin kimliğiyle oynamak ve…

Müslümanın “Reklam” ile İmtihanı

Kuru bir bilgi olarak değil de bir idrak, şuur ve bilinç olarak mülkün, haddi zatında Allah’ın olduğuna ve insanoğlunun elinde ise bir emanet hükmünde bulunduğuna iman eden Müslüman, bütün ticari muamelesini de bu anlayış üzerine…