SONSUZ RAHMET KAPISININ ANAHTARI TEVBE

Lügatte tevbe, dönmek demektir. Şeriatta tevbe, şer‘an kınanmış olan şeylerden vazgeçip şer‘an övülmüş olan şeylere dönüştür.[1] Tevbenin başı ve sonu vardır: Tevbenin başı, büyük günahlardan, küçük günahlardan sonra mekruhlardan, sonra evlâya muhalefetten, daha sonra güzel…

VÂİZ OLARAK ÖLÜM YETER

Kur’ân-ı Kerîm’de Allah Teâlâ, En‘âm Sûresi’nde kime hidayet etmek isterse göğsünü İslam’a açtığını, Zümer Sûresin’de de kimin de göğsünü İslam’a açmışsa kalbinde nur bulunduğunu bildirmiştir. Şöyle ki:

NEDEN CİMRİ OLMAMALIYIM?

1. Cömertlik, Allah’a güvenmek, Allah’ın dediğine inanmak; cimrilik şeytana inanmak ve şeytanın dediğine aldanmaktır. Bu dediğimin doğru olduğunu ispat eden delil şu âyet-i kerîmedir:

HARAMA BAKMAK

Mü’min, Allah Teâlâ’ya, Rasûl-i Ekrem’e (s.a.v) ve Onun Allah’tan getirdiği şeylere inanan kimsedir. Kâmil mü’min, kalbiyle tasdik eden, inandığını söyleyen, inandığına göre amel eden kimsedir.

HUZURLU AİLE OLABİLMEMİZ İÇİN

Evlenecek gençler önce en az 15 günlük eğitimden geçmeliler. O eğitimde, aile uzmanları, doktorlar, İslam âlimleri, sosyologlar, psikologlar bulunmalı, derslere girmeliler.

İYİ BİR KOMŞU NASIL OLMALIDIR?

İyi bir kom?unun en alt seviyelisi, kom?usuna İyi bir komşunun en alt seviyelisi, komşusuna zararlı olmayan; bir üst seviyelisi, faydalı olan; en üst seviyelisi, kötülük eden komşuya iyilik eden komşudur. Komşuya iyilik etmek, Allah Teâlâ’nın…