Haktan ve Haklıdan Yana Olmak

Bir yığın art niyet sahibi zalim güruh karşısında hakkı söylemek, haktan ve haklıdan yana olanlar safında yer almak; tehlikesi söyleyene, faydası ise topluma yönelik olan en büyük ve en üstün cihaddır.

DÂİMA DA’VET EHLİ – İRŞAD EHLİ ÂLİMLER

Da’vet ve irşad ehli olan İslâm âlimleri her zaman Hak’tan yana olmuş, bu yolda karşılaştıkları rahatsız edici söz ve davranışlara büyük bir kararlılıkla göğüs gererek hakkı her durum ve zeminde söylemekten geri durmamışlardır. 

SEVGİDE İLÂHÎ EMİRLERİ TERCİH ETMEK

Kur’ân-ı Kerîm’in birinci hedefi,  tevhid inancı ve Allah’ı her şeyden daha çok sevmektir. O’nu sevmek demek O’nun tüm emir-yasaklarını başkalarının emir ve yasaklarına tercih etmek demektir.  Aynı durum Peygamber sevgisi için de vardır.  Bu sevgiye “aklî sevgi” denir.  Tabii…

DÜNYA HAYATI FANİDİR

Dünya hayatı ve ömür, insanın doğumundan ölümüne kadar yaşadığı süre demektir. İnsan bu sınırlı hayatını dünyada Yüce Allah tarafından sunulan nimetlerden faydalanarak geçirir. Sonunda hesap vernek üzere Allah’ın huzuruna gider.

KUR’ÂN-I KERÎM’İN ANLAŞILMASI VE TERCÜMESİ

Kur’ân-ı Kerîm’in Arap diliyle nâzil olması, öncelikle onun belli bir beşer dilinde indirildiğini ve anlaşılması için de Arapça’nın bilinmesinin gerekli olduğunu ortaya koyar.

KUR’AN-I KERİM’İ ANLAMAYI ZORLAŞTIRAN SEBEPLERDEN BİRİ: MODERNİZM

Kur’ân’ı doğru anlamayı zorlaştıran ilk anda akla gelen; nefs-i emmârenin esâreti altında yaşamak, bozuk bir sosyal ortamda bulunmak ve dünyalık hırsının esîri olmak gibi bir takım sebepler arasında Modernizm de yer alır.  Bu yazıyla, bunlardan…