Kurtuluş Gemisi

Hazreti Nuh aleyhisselam devrinde yaşayan biri için kurtuluş Gemi’ye binmekteydi, başka kurtuluş yoktu. Bu devirde kurtuluş ise Muhammed Mustafa’nın (Salat ve selam olsun ona) gemisine binmektedir. Bu gemi tevhid, tenzih, sahih itikad, beş vakit namazı…

EHL-İ SÜNNET ANA CADDEDİR

              TÜRKİYE’de bir müddetten beri Ehl-i Sünnet İslâmlığına sanki amansız bir Haçlı seferi açılmıştır. Kur’an’a, Sünnet’e, akla, vicdana, mantığa, sağduyuya uygun olan Sünnîlik baltalanmakta, bin türlü iftira atılıp hezeyanlar…

40 SORU – 40 CEVAP

İslâm ne demektir? Son Peygamber, Allah’ın Elçisi ve Habercisi Hazret-i Muhammed’in (salat ve selam olsun O’na), insanlara Allah katından getirdiği din ve dünya nizamıdır. İslâm, Allah’a itaat etmek, O’na teslim olmak ve barış, esenlik demektir….

HİCRET

BOZUK, bid’at,  Ehl-i Sünnet akaidine ve tenzihe aykırı inançlardan sahih inanca hicret. Bînamazlıktan namazlılığa hicret. Cemaatsizlikten cemaate hicret. Lüks ve israftan kanaate hicret. Cimrilikten cömertliğe. Cahillikten faydalı ilme ve kültüre. Bedevîlikten medenî Müslümanlığa. Şifahîlikten yazılı…

AHLAKLI VE AHLAKSIZ MÜSLÜMANLAR

YUNUS EMRE, “Yetmiş iki millet elin yüzün yumak bilmez değil.” demiş.  Müslüman elbette abdestini alıp namazını kılacak, ibadet edecektir ama ayrıca, düşmanlarının bile hayran kalacağı yüksek bir ahlaka ve karaktere sahip olacaktır.

KAYBEDİLEN ÜMMET ŞUURU

Bangladeş’te Müslüman liderlerden Ab-dülkâdir Molla’nın idamı, İslâm dünyasının perişanlığını, acınacak zelîl hâlini bir kere daha gösterdi. Eskiden Müslüman önderleri sömürgeciler öldürüyordu, şimdi bu işi Müslüman görünen zalim cellatlar görüyor.