BAŞKASINA AİT MALLARDA TASARRUF HAKKIMIZ

Bir kimsenin yenilecek veya içilecek bir malını başkasına vermesine veya başkasının o malı yiyip içmesine izin vermesine fıkıhta “ibâha” denir. Bir yemeğe dâvet edilen kimsenin o davete katılması ibâha hükümlerine tâbîdir. Aynı şekilde bağ veya…

MALINA HARAM KARIŞMIŞ KİMSELERLE MUÂMELELERİMİZ NASIL OLMALI?

Malının tamamı haram olan veya malına haram karışmış kimselerle münâsebetlerimiz nasıl olmalı? Bu insanlarla alışveriş yapılabilir mi? Davetlerine icabet edilebilir mi? İkramları kabul edilebilir mi? Bu tür soruları bu yazımızda cevaplamaya çalışacağız.

KABİR ZİYARETİNDE ÖLÇÜLER

Kabir ziyareti sünnettir. Mümkünse her hafta yapılabilir. Kabir ziyareti için en faziletli gün Cuma günüdür. Cuma günü dışında Perşembe, Pazartesi ve Cumartesi günü yapılması da tavsiye edilmiştir. Fıkıh kitaplarımızda, ölülerin Cuma günü, bir önceki gün…

NİÇİN KREDİ KARTI KULLANMA-MA-LIYIZ?

“Tağuttan, ona tapmaktan kaçınıp da Allâh’a yönelenler(e gelince), müjde onlaradır. O halde kullarımı müjdele. (O kullarım ki) onlar sözü dinlerler de onun en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah’ın kendilerini doğru yola ulaştırdığı kimselerdir ve işte…

ALLÂH TEÂLÂ KUR’ÂN-I KERÎM’İ BİZE NASIL TANITIYOR?

Diller, Allah Teâlâ Hazretleri’nin yüce kudretinin en büyük delillerindendir. Milyarlarca insan, Allah’ın lütfettiği konuşma kabiliyeti vesilesiyle birbiriyle anlaşabilmekte, sevincini, hüznünü, ihtiyaçlarını bu yolla ifade edebilmektedir. İnsanlık, sahip olduğu medeniyet ve kültürü bir sonraki nesle dil…

HAYATIMIZDAKİ SIKINTILARIN GERÇEK SEBEBİ NEDİR?

Kulluk hayatımızın ana gayesi Allah Zülcelâl Hazretleri’ni tanımak ve bize verilen ömür sermayesinin her anında Onu zikretmektir. Onu zikirden gafil olmanın, sonsuz lütûf ve ihsanlarına karşı nankörlük yapıp Onu zikirden yüz çevirmenin cezası çok ağırdır….