ASR-I SAADET Mİ DEVR-İ CEHALET Mİ?

Asr-ı saadet; sadece maddî bolluk ve bereketin, imkân ve zenginliklerin, her türlü huzur ve afiyetin temin edildiği, Müslümanların burunlarının bile kanamadığı bir zaman dilimi değildir.

RAHMET YOLUNA GİREN RAHMETE NÂİL OLUR GAZAP YOLUNA GİREN GAZABA MÜSTEHAK OLUR

Hz. Ömer (r.a) efendimiz, Saîd ibn Âmir el-Cümahî (r.a)’yi Humus’a vali olarak göndermişti. Humus halkının: “Bu valide bir hastalık var. Sık sık bayılıp düşüyor, uzun süre kendisine gelemiyor. Bazen bu bayılmalar gün içinde birkaç kez…

Müslüman Her Yerde Müslüman

İslam; zamana, mekâna, insana göre değişmeyen, eğilip bükülmeyen, değişmez doğrular nizamıdır. İslam, zaman ve mekân üstü bir sistemdir. Hayatın ihtiyarlık dönemine, günün namaz ve ibadet bölümüne, cami ve medrese köşesine terk edilemeyecek, hayatın bütününü câmi‘…

İMAN KURU BİR İDDİA DEĞİLDİR

İman; içi doldurulmamış, her türlü yoruma açık, kişiden kişiye değişen mücerret bir mefhum değildir. Bilakis Kur’an ayetleriyle emredilen, Rasûlullah (s.a.v) Efendimizin yaşayarak öğrettiği, Ashab-ı Kiram Efendilerimizin hayatlarından satır satır okunarak fehmedilen müşahhas bir hakikattir.

KİMİN YANINDA OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUN?

Âhir zaman; Rasulullah (s.a.v)’ın, fitnelerinin çokluğu sebebiyle bizleri uyardığı bir zamandır.

PEYGAMBERİMİZ (S.A.V)’İ GÖREBİLMEK

“Ümmetimden beni en çok sevenler, benden sonra gelecek olan öyle kimselerdir ki; beni görebilmek için bütün servetlerini hatta ailelerini feda etmeğe hazırdırlar.” Hadis-i Şerif