AHLÂK-I AL‘ݒDE KİBİR BAHSİ

Dünya hayatına kulluk vazifesini yapmak üzere gönderilen insan, bu vazifeyi doğru bir şekilde yapmakla mükelleftir. Bir şeyin doğru veya sahih olmasının kriteri, her ne kadar insan gözüyle bakıldığında görünüşte doğrulukla sınırlı olsa da hakikatte doğruluk,…

SABRIN KAYNAĞI VE MAHİYETİ

Cenab-ı Hak insanı ruh ve bedenden müteşekkil bir varlık olarak yaratmıştır. Dolayısıyla bu iki parçanın çeşitli özellikleri insanda toplanmıştır. Ruh ve bedenin birbiriyle çelişen ya da çatışan hususiyetleri sebebiyle insan sürekli bir mücadelenin içerisinde bulunmaktadır….

Düşünmenin Kavramsal Çerçevesi

Kavramlar insan aklının gözlükleridir. Kavramların açık ve seçik olması manzaranın netliğine, belirsizliği ise karışıklığa ve bulanıklığa yol açar. Toplumun kabulüne – ki istimal1 ile olur – mazhar olmuş kavramların çeşitliliği, çerçevenin genişliği ve derinliği anlamına gelir.

KADİR BİLEN MİLLETLER ARASINDAN KADRİ BİLİNECEK ADAMLAR ÇIKAR – Şeyhulislam Zenbilli Ali Efendi’yi Ziyaret

“İstikbal de büyük(insan)lar yetiştirmek isteyen bir millet, eslâfın hatıralarını bir huşû-i dini ile takdis ve ta’ziz etmelidir.”[1] kavline istinaden bu ay ziyaret edeceğimiz büyüğümüz üç padişah devrinde şeyhülislamlık vazifesini hakkıyla yürütmüş kıymetli âlim Zenbilli Ali…

BİR ÂŞIK-I NEBÎ SÜLEYMAN ÇELEBİ

Bu ay ziyaret edeceğimiz büyüğümüz, peygamber sevgisinin en beliğ şekilde kendisinde tecessüm ettiği, Mevlid’i (Vesîletü’n-necât) ile tanıdığımız ehl-i ilimden olmakla birlikte koca bir çınarın köklerinden sayılan Süleyman Çelebi Hazretleri olacak inşallah…

İSTANBUL’UN MANEVÎ BEKÇİLERİNDEN YAHYÂ EFENDİ HAZRETLERİ

“İlimleriyle ruhlarımızı besleyen, bıraktıkları eserler ile yolumuzu aydınlatan, hak-bâtıl mücadelesinde her dâim hakkı savunan ve bu meziyetleriyle bugün dahi aramızda yaşayan âlimlerimizi tanımak ve tanıtmak üzerimize bir vazifedir.”