HÜKÜM VERME MERCİ‘İ OLARAK SÜNNET

Muhterem Hocam, bir Müslüman için akaidde Rasûlullah’a imanın yeri nedir? Ne anlam ifade eder? Bismillahirrahmânirrahîm Elhamdülillâhi rabbi’lâlemîn ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihî ecmaîn. Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz Hazretleri bir bütünün içerisinde, peygamberler…