YARININ BÜYÜKLERİ OLACAK GENÇLER!

Sizlere sevgili evlatlarım diyebilirim, hepiniz elhamdülillah, yarının neslisiniz. Bugünün gençlerisiniz, yarının da ricâli olacaksınız inşaallah.

ÜMMET İNSANI OLMAK

Cenâb-ı Hakk’a ne kadar şükretsek azdır. Zira bizlere ilim kapısını açmıştır. Fakat şükür sadece dille yerine getirilecek bir vazife değildir. Bizlere düşen vazife; ilmin kemâline ermek için, bunun izzetini bulmak için, gelecek nesillerin peşimizden gelmek…

TAŞ KIRILMAZ AMMA BAŞ YARILIR

İslam dini ile şereflenmiş bir kimsenin mi’yarı, kıstası hiç şüphesiz Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an-ı Kerim’i bizlere en güzel şekilde, anlayacağımız üslupta anlatan ise Rasûlullah Efendimiz (s.a.v)’in sünnetidir. Rasûlullah Efendimizin hayatı Kur’an-ı Kerim’in gerçek tefsiridir.

HATA EDENLERİN EN HAYIRLISI OLMAK

Tevbenin dinimizde çok büyük bir husûsiyeti vardır. Basit bir mesele değildir tevbe. Ama bizler tevbe deyince, maalesef bugün basit bir şey zannediyoruz. Hâlbuki tevbe Rabbimizin muhabbetine nâil olmak, ümmetin hayırlıları arasında yer alabilmektir.

“BENİM İÇİN BİRBİRİNİ SEVENLER NEREDE?”

Müslümanlar arasındaki irtibatın, kardeşliğin esası; imanlı gönüller arasındaki muhabbetin devamı meselesidir. Sevgi meselesine nereden başlayacağımızı bilmemiz gerekmektedir. Bu mevzuu mukaddes bir esasa bağlamadan hiç bir şey olmaz. Böyle bir sevgiyi Ashab-ı Kiram Efendilerimizde görürüz. Onlar…

KARDEŞLER GÖZÜNÜZÜ AÇIN!

İnsanoğlunun yaratılışındaki hikmetlerin başında Hâlik-i Zülcelâl olan Allah Teâlâ’ya kulluk gelir. “İnsanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım.” (Zariyat Sûresi, 56) ayet-i kerimesi bizlere bu hakikati haber vermektedir. Peki ibadetin esası nedir? İbadetin esası…