DOĞRULUK

Her peygamberin beş esas sıfatından biri olan sıdk; insanın, inancında, özünde, sözünde, niyetinde, sözleşmesinde, ticaretinde, idaresinde, yönetimin­de, kısaca bütün iş ve davranışların­da, sosyal ilişkilerinde doğru, dürüst, hakkı gözetir; âdil, ihlâslı ve samimi olma halidir. Hile,…

GAFLETİN SEBEBİ DÜNYEVİLEŞME

  Dünyevileşme: Dini düşünce, uygulama, inanç ve kuralların toplumsal anlam ve önemini yitirmesidir. Dünyevileşmek, her şeyden önce dinin toplumsal anlam ve öneminin çok büyük değer taşıdığı altın çağının geçmişte kaldığını kabul eder ve bunu öne…

SAĞLAM BİR İMAN İÇİN AMEL-İ SALİH

Yüce Allah Bakara Sûresi 62. ayette: “Şüphe yok ki, iman edenler, yahudiler, hıristiyanlar ve sabiîler, bunlardan her kim Allah’a ve ahiret gününe gerçekten iman eder ve salih amel işlerse elbette Rabbleri katında bunların ecirleri vardır,…

MÜ’MİNLER İÇİN ÜMİT KAPISI ŞEFAAT

             Şefâat; lügat olarak, ilave etmek, eklemek, bir şeyde öncelik tanımak, aracı olmak, bir suçlu veya muhtacın afvı için üçüncü bir şahıstan ricada bulunmak, iltimas etmek gibi birçok manaya gelmektedir….

İLÂHÎ ZİKRİN VESİLESİ ”ZİKRULLAH”

Kur’an-ı Kerim’de ve Peygamber Efendimiz’in sünnetinde, müminlerin imanlarını sağlam tutup, hayatlarının her safhasında Allah’ın huzurunda oldukları bilincini onlara hissettirecek bir iksir, bizlere ilâhi bir lütuf olarak anlatılmaktadır. Cenâb-ı Hakk’ın “…siz Beni anın ki Ben de…

SEVGİ… KİM İÇİN!

İslam ahlakında sevgi, Allah’ı sevmek ve Allah (cc.) için sevmektir. Allah’ı sevmek, Yüce Yaratıcıyı sevilmeye layık olduğu ve bizleri severek yarattığı için sevmektir. O yüce varlığın emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmak suretiyle rızasını kazanarak O’na…