İMTİHAN DÜNYASI

Allah (c.c) şöyle buyuruyor: “Elif lâm mîm. İnsanlar, imtihandan geçirilmeden sadece, iman ettik, demeleriyle bırakılıvereceklerini mi zannettiler?”[1]        

RASÛLULLAH’IN (s.a.v) RAMAZAN-I ŞERÎFİ MÜJDELEMESİ

Selman (r.a) anlatıyor: “Rasûlullah  (s.a.v), Şaban Ayı’nın son gününde bize hitapta bulunarak şöyle buyurdular: “Ey insanlar!  Mübarek büyük bir ay sizi gölgesi altına almıştır. Öyle bir ay ki onda bin aydan daha hayırlı bir gece…

ŞÜKRÜN HAKÎKÂTİ

er-Râğib el-İsfehânî, Müfredât adlı eserinde şöyle diyor: “ Şükür; nimeti tasavvur etmek ve onu izhar etmektir. Şükrün zıddı küfürdür. Küfür ise nimeti unutmak ve onu örtmektir.”

İSLÂM KARDEŞLİĞİNİN EMREDİLİP TEFRİKANIN YASAKLANMASI

Allah (c.c.) bu hususta şöyle buyurur: “Hep birlikte Allah’ın ipine (İslam’a) sımsıkı yapışın; parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti ve O’nun nimeti sayesinde kardeş…

MİRAÇ HEDİYESİ BEŞ VAKİT NAMAZ

Rasûlüm!) Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı dosdoğru kıl. Muhakkak ki; namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı zikretmek ebette en büyük (ibadet)tir. Allah yaptıklarınızı bilir.” (Ankebût Suresi, 29/45)

KULLUK ANCAK YARATICIYA YAPILIR

           “İşte Rabbiniz Allah O’dur. Ondan başka ilah yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O’na kulluk edin. O her şeye vekildir (güvenilip dayanılacak tek varlık O’dur).”