HARAM YAKAR

Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd, Efendimiz Muhammed aleyhisselam’a, ailesine, ashâbına salât ve selam olsun. İki bardak düşünün; biri temiz, diğeri kirli. İkisinin de gramajı aynı. Bir de sürahi; içinde temiz su var. Bu suyu zemzem kabul…

SABIR ZAMANI

Kur’an’ımız ve Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz’in önümüze koyduğu Müslümanlığın içini dolduran, başka türlüsü olmaz diye önümüzde duran en önemli ibadetlerimizden biri sabırdır.

ÜMMETİN HASRETİ: ‘BİR ODA DOLUSU ADAM’

Zeyd bin Eslem’in babasından naklettiğine göre Ömer bin Hattab radıyallahu anh bir gün dostları ile otururken aralarında şöyle bir konuşma geçmiş: Ömer radıyallahu anh: “Haydi, herkes bir şey dilesin.” demiş.  Oradakilerden biri: “Ben, şu oda…

EMİN TACİR

Emin bir tacir ve parası bereketli bir müşteride, hayırlı bir kazançta; Birinci Kural “Ne zarar vermek var ne de zarar görmek.” İkinci Kural Alış veriş mübah şeylerle olmalıdır. Tüketilmesi haram olan şeyin ticareti de haramdır….

ÇİZGİLER AŞILMAMALI

Rasûlullah (s.a.v)’in hadislerindeki örnekler hiç şüphesiz büyük hikmetler ihtiva etmektedir. Basit bir halk deyimi şeklinde geçiştirilmeleri mümkün değildir. Üzerinde tefekkür edilmesi gereken örnekler olarak görülmeleri gerekmektedir.

DÜNYA SEVGİSİ VE HELALLERİ KORUMAK

Ekonomi, kültür ve enformasyon alanlarında dünya ‘globalleşme’ adı verilen bir süreçte küçülüp durmaktadır. Bir kıtadan öbür kıtaya ulaşmak, bir köyden öbürüne ulaşmak kadar kolay ve çabuk oldu. Bu gelişmenin nimet olan yönünü elbette takdir ederiz…