GÜNAH AMA SONRASI…

İnsan fıtratının, özünde, iyi mi kötü mü olduğu yüzyıllar boyu çeşitli düşünce akımlarında tartışma konusu olmuştur. Bazı fikir akımları insanın aslının iyi olduğunu savunurken diğerleri ise fıtratta kötülüğün hâkim olduğunu savunmuşlardır. Bu noktada Allah Teâlâ’nın,…

İSNADIN ÖNEMİ METNİN GÜVENİLİRLİĞİNE ETKİSİ

İslamî bilgiler ihtiva eden hemen her kitapta yer alan hadis, haber ve rivayetler asırlar boyu inceleme konusu olmuş, her bir rivayet hem sened hem metin açısından ele alınıp değerlendirilmiştir. Bir hadis metninin, metin açısından incelenmeye…

İNSANLARIN EN ŞERLİLERİ

Münafık, köken olarak bir kapıdan girip diğer bir kapıdan çıkmak anlamındaki “nifak” kelimesinden türetilmiştir. Ayrıca tarla faresinin karşılaştığı sıkıntılar için yuvasına bir kaç çıkış noktası bırakmak amacıyla kazdığı çukurlara da nifak denilmektedir.[1] Bu anlam üzerinden…

İMANÎ GÖSTERGE

İnsanoğlunu bu dünyaya imtihan için gönderen Rabbimiz, ona ibadet etme, haramlardan kaçınma gibi çeşitli sorumluluklar yüklemiştir. Bu sorumlulukları yerine getirmesi esnasında önüne çıkabilecek engeller konusunda ona yardımcı olabilecek bazı görevler vermiştir.

ÖNCE SILA

Mutluluğun yolunun bireysellikten geçtiği savunulan ve Batı algısıyla şekillenen günümüz dünyasında bir insanın huzuru için, etrafındaki insanlardan olabildiğince uzaklaşması ideal davranış modeli olarak görülmektedir. Çünkü sorumluluk alanı daralan bir şahıs, artık başkalarının dertlerini kendi sıkıntısı…

Tüccarın Önündeki İki Kapı

İnsanlık tarihi boyunca şahısların hayattaki ilk amaçlarından biri kendi geçimlerini sağlamak olmuştur. Bunun için toplayıcılık, avcılık gibi usullerin yanında alım satım işlemini gerçekleştirmeye başlamıştır. Diğer bir ifade ile tarihi, insanlık tarihine yakın olan ticaret en…