DER TEVHÎD-İ BÂRİ TEÂLÂ

9. sayıdan devam… Taşınır günde yüz bin cân adem iklimine her dem Gelir yüz bin dahî andan bulur îmar olur peydâ Günde yüz bin can her dem yokluk iklimine taşınırken, yüz bin can da O’ndan…

DER TEVHÎD-İ BÂRİ TEÂLÂ -Niyâzi-i Mısrî’nin “Olur Peydâ” Redifli Tevhidi-

Zehî kenz-i hafî k’andan gelip her var olur peyda Gehî zulmet zuhûr ider gehî envâr olur peyda O öyle bir gizli hazinedir ki her var olan şey, o hazineden gelip peyda olur Bu varoluşta bazan…