ÖMER B. ABDÜLAZİZ VE İYİ NİYETİN MÜKÂFATI

Her işin başı iyi niyettir. İmam Buhârî (rh) Sahîh-i Buhâri isimli en sağlam hadis kaynağı olan eserine niyetle ilgili bir hadîs-i şerîfle başlar. Oysa eserin ilk bölümü niyetle değil, vahyin başlangıcıyla ilgili hadîs-i şerîfleri içerir….

FATİH SULTAN MEHMED HAN’IN AKŞEMSEDDİN HAZRETLERİNE GÖSTERDİĞİ HÜRMET

Fatih Sultan Mehmed’in hürmet ettiği, değer verdiği âlimlerin başında hiç şüphesiz hocası Akşemseddin Hazretleri (ö. 863/1459) gelir. Asıl adı Şemseddin Muhammed (Mehmed) b. Hamza’dır. Ancak Akşemseddin veya kısaca Akşeyh adıyla meşhur olmuştur. Baba tarafından nesebi…

TAŞKÖPRÎZÂDE’DEN TALEBELERE TAVSİYELER

Taşköprîzâde Ahmed Efendi 14 Rebîülevvel 901 (2 Aralık 1495) tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. Çocukluğu Bursa’da geçti. Daha sonra sırasıyla Ankara, Bursa, İstanbul ve Amasya da tahsiline devam etti. Babası ve amcası başta olmak üzere birçok…

MAKEDONYA’DA ECDADIN İZLERİ

Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Karadağ, Bosna Hersek ve Sırbistan’ı kapsayan Balkan turuna Kosova’nın başkenti Priştine’den başlıyoruz. Oradan Kosova’nın Prizren şehrine, ardından da Makedonya’ya geçiyoruz.

HOCAZÂDE’NİN AZMİ VE BAŞARISI

Hocazâde Muslihuddin Efendi, Fâtih Sultan Mehmed Han’ın hocalarındandır. Babası Bursa tüccarlarından Yûsuf Efendi’dir. Çok zengin bir kimsedir. O dönemde ticaretle uğraşanlara “hoca” denildiğinden Muslihuddin Efendi “Hocazâde” diye meşhur olmuştur. Daha küçük yaşta ilme merak sarmış,…

BİNDİĞİMİZ DALI KESMEK: HADİSLERİ İNKÂR ETMEK

Özellikle son senelerde yeni bir moda başladı: Hadis-i şerifleri toptan veya kısmen inkâr. Bu iddia sahiplerinin de çoğunlukla hadis ilmiyle hiç uğraşmamış kimseler olduğu görülmektedir. Bunların çoğu hiç hadis usûlü ve hadis tarihi okumamış, bu…