YARATILIŞ GAYEMİZ ve HACERU’L ESVED

Yüce Rabbimiz insanları ve cinleri ancak kendisine kulluk etsinler diye yaratmıştır. Yarattıkları tarafından tanınsın, bilinsin ve yalnız Kendisine ibadet edilsin, diye onları ezel-i ervahta/ruhlar âleminde şu soruya muhatab kıldı: “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” Ruhların…