İLÂHÎ İRADEYE TESLİMİYET

Hamd-ü senâlar Allah-u Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri’ne, salât-u selâmlar Allah-u Teâlâ’nın Habîbine ve bilcümle enbiya ve rasûllerine, onların âl ve ashâbına ve hususen Rasûl-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in âl ve ashâbına ve kıyâmet gününe kadar tâbiîn…

ILIMLI  İSLAM veya İSLAMSIZ MÜSLÜMAN ?

Hak-bâtıl mücadelesi, tarih boyu hep olmuştur ve olacaktır. Tarih, “muharref  ve sahte dinler” deposudur âdetâ… Aslından uzaklaştırılmış (muharref) ile aslı bozuk (sahte) arasında bir fark yoktur. Dolayısıyla “Hak” nazarında her iki tür de “bâtıl”dır. “Hak…

İMAN ETTİK… YA SONRA?

Allah Teala’nın insana akıldan sonra bahşettiği en büyük nimet imandır. İman eden insan Allah katında büyük bir şeref kazanmış olur. Mübarek kitabımız yaratıcısını tanıyan ile tanımayanın bir olmadığını bildirir: “Mümin olan, imandan hariç gibi midir?…

İSLAM DÜNYA GÖRÜŞÜ – 2

sayıdan devam… Vasıflı bir münevverin dimağı dahî mücerred meseleler hakkındaki îzahlarla kolay kolay tatmin olmaz. Hele o, İslâm’ı müdâfaa eden bir münevverse karşısına seviyeli bir münkir çıktığı zaman onu iknâ edecek veyâ en azından ilzâm…

İnsan ve Mesuliyeti

Yüce dinimiz İslâm, sonsuza dek devam edecek olan yegâne dindir. O,  insan için gelmiş ve hayatı Allah’ın rızasına uygun şekilde yaşamayı sağlamak için gönderilmiştir. O, insana iyiyi, kötüyü, güzeli, çirkini, doğruyu ve yanlışı gösteren ilâhi…

GÜLLERİN VE GÖNÜLLERİN EFENDİSİ PEYGAMBER EFENDİMİZE SALÂT VE SELÂM

  Allah’a Hamd ve Senâlar, Rasûlullah Efendimiz’e, Âl ve Ashâbına Salât ve Selâm olsun. Cenab-ı Hakk biz kullarına sayısız nimetler bahşetmiştir ki  bunların en büyüğü Hz. Muhammed Mustafa’yı Peygamber olarak göndermesidir. İnsanlığın kurtuluşu da Nebiler…