REVH-İ REYHAN

Allah Zülcelâl, bizleri kendisine lisan-ı hak’la şükredenlerden kabul eylesin. Bizleri Hakk lisanı ile Habib’ine, onun âline ve ashabına ezelden ebede doğru salât ve selâm getirenlerden kabul eylesin.

Elhamdülillah, Âlemlerin Rabbi olan Allah Teâlâ (cc.) Hazretleri yine Reyhan’da buluşmayı, yaz baharında Reyhanla baş başa kalmayı bizlere nasip buyurdu. Dergimize Reyhan ismini verirken, Reyhan’ın sayfalarında Hakk lisanından kendi idrakimiz kadar bir şeyler yazmaya ve ulaşabildiğimiz kadar çok kişiye ulaşmaya niyet ettik.

Devamı “REVH-İ REYHAN”

ŞAHSİYYET ve İZZET

                Bugün, “kimlik” kelimesiyle ifade edilen “şahsiyet”i, milli kültür oluşturur. Milli kültürün ise, temel taşı DİN’dir. Doğrular, yanlışlar, ahlâkîler ve gayr-ı ahlâkîler hepsi din kaynaklıdır. Örf ve âdetler,…

ŞAHSİYETLİ MÜSLÜMAN

Her insan altı milyar insanın şahsiyetini kendinde taşır. Dilerse şeytana pabucu ters giydirir. Dilerse meleklerin secde edeceği makama erişir. Hiçbir şey yıkıcılık ve yırtıcılıkta ona ulaşamadığı gibi hiçbir şey yapıcılıkta da ona ulaşamaz. Bizi insan…

İSLAM DÜNYA GÖRÜŞÜ -3-

sayıdan devam… b- Tarih: Müdâfaa edilecek görüşün târihten çıkarılacak kıymet hükümleriyle desteklenebilmesi ve adeta müşahhas bir hâle getirilebilmesi için “tarih ilmi”ne ihtiyaç vardır. Esasen yeni bir içtimaî görüş getiren her düşünce, tarihi kendine göre tefsir…

USLÛB-I HAYAT

CENNETE ŞİMDİ GİR İnsanoğlu dünyaya geldiğinden beri tek bir gaye için çalışmaktadır. İyisi kötüsü, dindarı dinsizi, yetmiş iki milleti söz birliği etmişçesine bu gaye peşinde hayatlarını harcar ve bitirirler. Dünya tarihi boyunca yazılan tüm kitaplar,…