REVH-İ REYHAN

Allah Zülcelâl, bizleri kendisine lisan-ı hak’la şükredenlerden kabul eylesin. Bizleri Hakk lisanı ile Habib’ine, onun âline ve ashabına ezelden ebede doğru salât ve selâm getirenlerden kabul eylesin. Elhamdülillah, Âlemlerin Rabbi olan Allah Teâlâ (cc.) Hazretleri…

ŞAHSİYYET ve İZZET

                Bugün, “kimlik” kelimesiyle ifade edilen “şahsiyet”i, milli kültür oluşturur. Milli kültürün ise, temel taşı DİN’dir. Doğrular, yanlışlar, ahlâkîler ve gayr-ı ahlâkîler hepsi din kaynaklıdır. Örf ve âdetler,…

ŞAHSİYETLİ MÜSLÜMAN

Her insan altı milyar insanın şahsiyetini kendinde taşır. Dilerse şeytana pabucu ters giydirir. Dilerse meleklerin secde edeceği makama erişir. Hiçbir şey yıkıcılık ve yırtıcılıkta ona ulaşamadığı gibi hiçbir şey yapıcılıkta da ona ulaşamaz. Bizi insan…

MÜSLÜMAN ŞAHSİYETTE DENGE

İnsan maddî ve manevî yönüyle var olan, ruh ve beden bütünlüğü içinde kendi kişiliğini tanımak ve geliştirmekle sorumlu bir varlıktır. Bu iki unsur arasında meydana gelecek çatışmalar, ancak dengeyi sağlamakla izale edilebilir. Ruh ve beden…

İSLAM DÜNYA GÖRÜŞÜ -3-

sayıdan devam… b- Tarih: Müdâfaa edilecek görüşün târihten çıkarılacak kıymet hükümleriyle desteklenebilmesi ve adeta müşahhas bir hâle getirilebilmesi için “tarih ilmi”ne ihtiyaç vardır. Esasen yeni bir içtimaî görüş getiren her düşünce, tarihi kendine göre tefsir…

USLÛB-I HAYAT

CENNETE ŞİMDİ GİR İnsanoğlu dünyaya geldiğinden beri tek bir gaye için çalışmaktadır. İyisi kötüsü, dindarı dinsizi, yetmiş iki milleti söz birliği etmişçesine bu gaye peşinde hayatlarını harcar ve bitirirler. Dünya tarihi boyunca yazılan tüm kitaplar,…