NÛR-İ MUHAMMEDİYYE

Rahman ve Rahim Allah (c.c)’ın adıyla Hamd ü senalar cemaliyeti ile zahir, celaliyeti ile galip, rububiyeti ile zahiren ve batınen kendi varlığından başka varlıkları terbiye etmeye muktedir olan Allah Zülcelâl üzerine olsun. Varlıkları terbiye etmeye…

ŞUURLU BİR MÜSLÜMANIN ALAMAAT-I FAİKA VE FARIKALARI (ÜSTÜN VE AYIRICI İŞARETLERİ)

            Şuur: Lügatta: Anlamak, idrak etmek, hissetmek, farkına varmak, sezmek … gibi manalara gelir. (Mu’cemü’ el-Lüga) Müfessirlere göre, “şuur” kelimesinin manası çok geniş ve derindir. (Bkz. Elmalılı Tefsiri cilt:1 sayfa:223)

ŞUURLU MÜSLÜMAN

Sanki müslümanın şuursuzu da olurmuş gibi, mecmuamızın bu sayısı, “Şuurlu Müslüman”ı ana konu edinmiş. Bizim de bu mevzuda yazı yazmamız talep edilince, ister istemez bu netâmeli bahse girmiş olduk. Bir Müslüman için her hususta ilk…

ŞUUR

Arapça’da sevgilinin zülfünün bir teline şa’r denir. Ş harfinin önüne a harfi getirirseniz zülfünün teli olur. İ harfi getirirseniz şiir olur, u harfi getirirseniz şuur olur. Hepsinde de dikkat, incelik manası vardık.

HAYATI DÜNYAYA HASRETMEK BİZE BİR ÇIKIŞ SUNAMAZ

             “Ey nas, geliniz, dinleyiniz, belleyiniz, ibret alınız. Yaşayan ölür, ölen fena bulur, olacak olur. Yağmur yağar, otlar biter. Çocuklar doğar; analarının babalarının yerini tutar. Sonra hepsi mahv olur gider….

ŞUUR VE HAKİKAT

Şuurun kelime anlamı; anlama, hissetme, duyma, bilme, idrak etme demektir. Şuur, insana mahsustur. Şuurlu insan, eşyanın hakikat ve esrarına vâkıf olma özelliğine sahiptir. Şuurlu olmak kendi varlığından, benliğinden haberdar olmaktır.