HAK YOLUNDA MÜCADELE ve HASED

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla Hamd ü senâlarımız âlemlerin Rabbi olan Allah’a, salât ve selamlarımız âlemlere rahmet olarak gönderilen Rasûl-i Ekrem Efendimiz’e, âline, ashabına, tâbiîne, tebe-i tâbiîne ve kıyamet sabahına kadar emredildiği şekilde yaşayarak İlâhî…

EZELÎ HÜKME İTİRAZ HASED

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar: “Hased, sabır (denilen acı bir madden)in balı bozduğu gibi, imânı bozar (fesada uğratır).

ALLAH’IM! BİZLERİ ZÂHİRÎ VE BATINÎ HER TÜRLÜ FUHŞİYATTAN UZAK EYLE. (Mülâkat)

           M. Emin SARAÇ Hocaefendi ile… Muhterem hocam, Peygamber Efendimiz (s.a.v) bizlere, güzel ahlakı tamamlamak için gönderildiğini bildiriyor. Bu durumda onun ümmetinden olan bir kimse için de en büyük gayelerden biri…

HASED VE MÜNAFIKLIĞIN ÂFETLERİ – Merhûm Abdurrahman Şeref GÜZELYAZICI

Allah’ımızın nimet taksimatı, “ihtiyaç ve imtihan” kanunlarına bi­naen müsâvâtsız ve dereceli olduğundan başkalarının nimetlerine karşı “imrenme”lerden başlayıp “hased” marazlarına kadar düşüldüğü ma­lûmdur. Bu cihetle, haiz olmadığımız ve mahrum bulunduğumuz nimet­lere karşı, umumiyetle gönül akışlarımız üç…

HASED EDİLEN KİŞİYSEM NE YAPABİLİRİM?

Hased edilen kişi, Eğer mal-mülk sahibi ise, Cömert olmalı, sağına soluna ikram etmeli; Eğer ilim sahibi ise, Gece-gündüz bildiği ile amel etmeli ve kendinde olan ilmi herkese uygun dil ve uygun hal ile vermeli; Eğer…

HASED VE KADERE RIZA

Rasûlullah (s.a.v), “Mizanda güzel ahlaktan daha ağır bir şey olmadı.”[1], “İslam güzel ahlaktan ibarettir.”[2] buyurmaktadır. Başka bir hadisi şerifte de şöyle buyuruyor:  “Güzel ahlak âdemoğlunun saadetinden, kötü ahlak da âdemoğlunun şekavetindendir.”[3]