EHL-İ KİTAB KALDI MI?

               “Fırka-i Nâciye”den olmanın bir hayli zorlaştığı günlerde yaşıyoruz. Müslümanlar olarak çok zorlu imtihanlardan geçiyoruz. Hak-bâtıl ve doğru-yanlış tefrikinin mühim mesele haline geldiği ve kafaların karıştığı ve karıştırıldığı hengâmedeyiz….

HZ. PEYGAMBER’İN GAYRİMÜSLİMLERLE İLİŞKİLERİ

Mekke’de, Müslümanlara karşı Arap müşriklerce temsil edilen güçlü bir muhalefet vardı. Medine’de ise Yahudilerin büyük çoğunluğu Hz. Muhammed (s.a.v)’in peygamberliğini kabule yanaşmadıkları gibi, her fırsatta Arap müşriklerle işbirliği yapmaktan ve Müslümanlara karşı planlar hazırlamaktan geri…

AKİDE TARTIŞILMAZIN ADIDIR

İslâm, bizim müntesibi olmakla şereflendiğimiz ama muhtevasına müdahalemizin olmadığı bir dindir. Zaten din de beşerin el sürmediği, olduğu gibi vahiy ürünü olan sistemin adıdır. Asılları itibarıyla vahiy menşeli oldukları halde Yahudilik ve Hıristiyanlığın, ittiba edilebilir…

UYANIK OLALIM!

  Müslümanlar, Hakk’a iman edip, hak ve hakikati üstün tuttukları için, feraset, basiret ve cesaretle her daim uyanık olarak, batıla karşı nöbet tutarlar. Uyanık olanlar, ne kendilerinin aldatılmasına ne de başkalarının aldanmasına göz yumanlardır. Bu…

DİYALOG ALDATMACASI

Dinlerarası Diyalog ve Hoşgörü  hareketi/ideolojisi İslam dünyasında çıkmış  olmayıp, Katolik kilisesi tarafından 1960’ların sonunda ortaya atılmıştır. Bu hareketi İslam dinine, Kur’an’a, Sünnete uygun göstermek isteyenler gerçekleri tahrif etmektedir.