TEVHÎD YOLCUSUNA HAYÂ GEREKİR

Hamdü senalar Allahü Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerine mahsustur.

Selatü selamlarımız da tevhid inancını insanlık âlemine tebliğ etmek için gönderilmiş olan Resulü Ekrem Efendimiz (s.a.v) in üzerine ve tevhid inancını şarkla garp arasındaki insanlığa ulaştırmak için yola çıkmış olan ashabı üzerine ve onlara tabi olup tevhid akidesini ulaştırmak için çalışan tabiinlere ve tebei tabiinlerin üzerine olsun.

Devamı “TEVHÎD YOLCUSUNA HAYÂ GEREKİR”

HAYÂ

Hayâ lügatte, çekinip utanmak demektir. Çekinip utanma demek olan hayâ, sofiye ıstılahı olarak Allah (c.c ) korkusu ile isyanlardan, günahlardan, haram şeylerden çekinmek yerinde kullanılır. Hz. Peygamber (s.a.v) “el-Hayâ-u mine’l iman” yani “Utanmak imandandır.”  Hadis-i…

SON KALE

İmanın şartları olarak zikredilen ve çocuklara öğretilen kavramlar elbette imanın gerçekleşmesinin şartlarıdır. Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, ahiret gününe ve kadere iman etmek mü’min olmanın şartıdır. Asırlardan beri, mü’min olmanın şartı olarak, bunlara iman etmenin gereği…