ÖMRÜMÜZÜ İBADET NAMINA HURAFELERLE ZAYİ ETMEYELİM

Ya Rabbi!

Ne kendi namımıza ne de ümmet-i Muhammed namına sana hamd edecek lisanımız ve yüzümüzün kalmadığını itiraf ederiz.

Ya Rabbi!

Bizleri, Sana, senin lisanınla hamd edenlerden eyle.

Ya Rabbi!

Halîm, Kerîm ve Latîf sıfatlarınla bizleri hamd eylemiş kulların arasına kabul eyle.

Ya Rabbi!

Kendilerini âlim tanıtan bazı cahillerin, kullarını, göndermiş bulunduğun Kitab-ı İlâhî’nden ve İslâm dininden mahrum bırakarak, nasıl perişan bir hale getirdiğini bizden iyi bilensin.

Ya Rabbi!

Bundan dolayı ne kendi halimizi ne de Ümmet-i Muhammed’in halini sana arz etmeyi düşünmeyip sadece acziyetimizi itiraf etmek için, masum kullarının bu hainlerin şerrinden hıfz u emâna kavuşmaları için, huzur-i ilâhîne, itaat eden topluluklar olarak, alnımız açık bir şekilde gelmeyi bizlere nasip ve müyesser buyurman için senin kapına sığındık.

Ya Rabb!

Allah’tan gelip Allah’a giden yolu insanlara unutturup, her sahada insanlığın önüne insanları adeta bir put gibi diken, maddî ve manevî menfaatlerini temin etmek için Kitab-ı İlâhî’ni ve İslâm’ı istismar etmekle kalmayıp insanların içerisinden bazılarını İslâm namına büyüterek istismar etmeye çalışan, mahlûka itaati Allah’a itaat etmenin önüne getirerek mahlûkun sevgisini Senin sevginin önüne getiren bedbahtlardan ümmet-i Muhammed’i halas eylemeni tazarru ile niyaz eylemek için; bu yazımızı aciz kulların namına, Celîl ve Cemal sıfatına arz etmek niyetiyle lütfün ve izninle yazmayı murad ederim. Sen mahcup eyleme.

Ya Rabbi!

Habibin Ahmed, Rasûlün Muhammed (s.a.v)’e ümmeti olarak biz Salât u Selam getirmeye layık olamadığımızı itiraf ediyoruz, Kitab-ı İlâhinde buyrulan “Allah ve melekleri o nebî’ye salât getirir. Ey mü’minler siz de ona salât getirin.” emrine muhatap olduğumuz halde bu iltifata layık mü’minlerden olamadığımızı itiraf ediyoruz fakat Ey Allah’ım, Sen bizleri Senin ve meleklerin lisanıyla O’na salât getirenlerden eyle.

Devamı “ÖMRÜMÜZÜ İBADET NAMINA HURAFELERLE ZAYİ ETMEYELİM”

KARDEŞLER GÖZÜNÜZÜ AÇIN!

İnsanoğlunun yaratılışındaki hikmetlerin başında Hâlik-i Zülcelâl olan Allah Teâlâ’ya kulluk gelir. “İnsanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım.” (Zariyat Sûresi, 56) ayet-i kerimesi bizlere bu hakikati haber vermektedir. Peki ibadetin esası nedir? İbadetin esası…

FIRKA-İ NACİYE KİMLERDİR?*

[1]Bir müslümanın ahirette, ehl-i necât (kurtuluşa erenler) içinde yer alabilmesi onun Ehl-i sünnet ve’l cemaat akidesine mensup olmasıyla mümkündür. Kurtuluşun ancak bu akide anlayışına nasib olmasının bir takım sebepleri bulunmaktadır.

SÜNNETSİZ İSLÂMİ BİR HAYAT MÜMKÜN MÜ?

Şüphesiz ki; mü’minin hayat ölçüsü Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Rasûlillahtır. Efendimiz (s.a.v) veda hutbesinde şöyle buyurmuştur: “Ey insanlar sizlere iki şey emanet ediyorum. Bu iki şeye (sımsıkı) sarıldığınız zaman yolunuzu hiç (bir zaman) şaşırmayacaksınız (sıratı…

İMAN CEVHERİ (Mülâkat)

Lütfü DOĞAN Hocaefendi ile… Muhterem hocam, bir Müslüman için akâidin yeri, ehemmiyeti nedir?  İman ve itikat meselesi oldukça önemli ve hayatî bir meseledir. Zira insanı insan yapan, insanın mümtaz şahsiyet olarak vücuda geldiğini ona bildiren,…