ÖMRÜMÜZÜ İBADET NAMINA HURAFELERLE ZAYİ ETMEYELİM

Ya Rabbi! Ne kendi namımıza ne de ümmet-i Muhammed namına sana hamd edecek lisanımız ve yüzümüzün kalmadığını itiraf ederiz. Ya Rabbi! Bizleri, Sana, senin lisanınla hamd edenlerden eyle. Ya Rabbi! Halîm, Kerîm ve Latîf sıfatlarınla…

KARDEŞLER GÖZÜNÜZÜ AÇIN!

İnsanoğlunun yaratılışındaki hikmetlerin başında Hâlik-i Zülcelâl olan Allah Teâlâ’ya kulluk gelir. “İnsanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım.” (Zariyat Sûresi, 56) ayet-i kerimesi bizlere bu hakikati haber vermektedir. Peki ibadetin esası nedir? İbadetin esası…

FIRKA-İ NACİYE KİMLERDİR?*

[1]Bir müslümanın ahirette, ehl-i necât (kurtuluşa erenler) içinde yer alabilmesi onun Ehl-i sünnet ve’l cemaat akidesine mensup olmasıyla mümkündür. Kurtuluşun ancak bu akide anlayışına nasib olmasının bir takım sebepleri bulunmaktadır.

HER İŞİN, HER İBADETİN BAŞI DOĞRU İTİKAD (Mülâkat)

Enver BAYTAN Hocaefendi ile… Muhterem hocam, bir Müslüman için akâid konuları ne ehemmiyeti haizdir? Akâid meseleleri bir Müslüman için neler ifade etmektedir? İtikad hususunda sağlamlığı bulunmayan yani itikadı düzgün olmayan bir kimsenin imanı muteber olmaz….

SÜNNETSİZ İSLÂMİ BİR HAYAT MÜMKÜN MÜ?

Şüphesiz ki; mü’minin hayat ölçüsü Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Rasûlillahtır. Efendimiz (s.a.v) veda hutbesinde şöyle buyurmuştur: “Ey insanlar sizlere iki şey emanet ediyorum. Bu iki şeye (sımsıkı) sarıldığınız zaman yolunuzu hiç (bir zaman) şaşırmayacaksınız (sıratı…

İMAN CEVHERİ (Mülâkat)

Lütfü DOĞAN Hocaefendi ile… Muhterem hocam, bir Müslüman için akâidin yeri, ehemmiyeti nedir?  İman ve itikat meselesi oldukça önemli ve hayatî bir meseledir. Zira insanı insan yapan, insanın mümtaz şahsiyet olarak vücuda geldiğini ona bildiren,…