İMANLI İNSANIN VASIFLARI

Gerçek bir mü’min, her şeyden evvel güçlü bir imana sahiptir. Allah ve Rasûlü’nün gösterdiği yoldan gider. Sadece “inandım” demekle kalmaz. Hem Allah’a hem de O’nun yarattıklarına karşı vazifesini tam yapmak ister. İçinde bulunduğu çevreye bilhassa…

MÜSLÜMANCA YAŞAMAK İÇİN

Müslümanca yaşamanın nasıl  bir şey olduğundan ziyade Müslümanca bir hayat yaşayabilmek için hangi yolun izlenmesi, nelerin yapılması ve hangi adımların atılması gerektiği üzerinde durulması daha doğru bir tercih olacaktır. Çünkü insanı istediği hedefe, yolun isabetliliği…

MÜSLÜMANIN ŞAHSİYETİ VE AHLÂKI-1

Şahsiyet, kimlik demektir. Müslümanın kimliği, İslâm’dır. Müslüman şahsiyet, kimliği İslâm olan ve İslâm’ın kendisinde göründüğü müslüman olandır. Müslüman şahıs, kalp ve kalıp, anlayış ve davranış birlikteliğine kavuşmuş kişidir.

DAVET EHLİ-İRŞAD EHLİ ÂLİMLER

Kısaca İslâm dinini tanıtıp insanlığa sunmak ve müslümanları dinî vazifelerini yerine getirmeye çağırmak anlamına gelen “da’vet” ile müslümanın söz ve yaşantısıyla doğru yolu gös­termesi” demek olan “irşad”, başta ulema olmak üzere her Müslüman için önemli…