EN FAZİLETLİ EN KIYMETLİ İBADET

Allah Zülcelâl ve’l Kemal Hazretlerine celâline ve kemâline lâyık hamd ü senâlar olsun ki; yarattığı varlıklar içerisinde insanoğlunu en güzel şekilde yaratarak onu akıl nimeti ile şereflendirmiştir.

Allah Teâlâ Hazretleri insanoğlunu akıl nimeti ile şereflendirdikten sonra kendisine muhatap kabul edip ona iyilikleri emir buyurmuş, kötülükleri de nehy etmiştir.

Devamı “EN FAZİLETLİ EN KIYMETLİ İBADET”

MÜSLÜMANIN İSLÂMÎ HAYAT YOLCULUĞU

Âli İmrân Sûresi’nin 102. ayet-i kerimesinde Cenâb-ı Hakk mü’min kullarına hitaben şöyle buyuruyor: “Ey mü’minler! Allah’a karşı gelmekten sakının, kendisinden nasıl sakınılması gerekiyorsa öyle sakının, bir yandan korkuyoruz deyip de bir yandan karşı çıkmayın, yasaklarını…