EN FAZİLETLİ EN KIYMETLİ İBADET

Allah Zülcelâl ve’l Kemal Hazretlerine celâline ve kemâline lâyık hamd ü senâlar olsun ki; yarattığı varlıklar içerisinde insanoğlunu en güzel şekilde yaratarak onu akıl nimeti ile şereflendirmiştir. Allah Teâlâ Hazretleri insanoğlunu akıl nimeti ile şereflendirdikten…

İZZETE GÖTÜREN YOL EMİR Bİ’L-MARÛF NEHİY ANİ’L-MÜNKER

Doğru ve güzel olanı emir (yerine göre tavsiye), yanlış ve kötüyü  bertaraf ve uzaklaştırma yani nehy (yerine göre sakındırma). Tarif ve kısaca izahı bu. Ancak “Marûf” ve “Münker” in neler olduğunun kararını kim verecek? Tabiî…

MÜSLÜMANIN İSLÂMÎ HAYAT YOLCULUĞU

Âli İmrân Sûresi’nin 102. ayet-i kerimesinde Cenâb-ı Hakk mü’min kullarına hitaben şöyle buyuruyor: “Ey mü’minler! Allah’a karşı gelmekten sakının, kendisinden nasıl sakınılması gerekiyorsa öyle sakının, bir yandan korkuyoruz deyip de bir yandan karşı çıkmayın, yasaklarını…

EMR BİL MA’RUF ve NEHY ANİL MÜNKER İÇİN BİRLEŞMELİYİZ

 1. ÇOK ÖNEMLİ: Müslüman, önce kendi nefsine ma’rufla emr edecek, onu münkerden nehy edecektir. Nazariyatı bırakalım, hemen somut örnekler verelim: Sabah ezanları okunmaya başladı, Müslüman gece geç yatmış, uykusunu alamamış, günahkâr ve âsi nefs-i emmâresi…

MARUFU EMİR, MÜNKERDEN NEHİY KAPISI KIYAMETE KADAR AÇIKTIR

Maruf: Aklın kabul ettiği tab-i selîmin uygun gördüğü ve dinimizin de emrettiği şer-i mübîn’in güzel gördüğü, Allah’ın razı ve hoşnut olduğu söz ve fiillerin cümlesine verilen isim. Münker: Allah’ın razı olmadığı söz ve fiilleri ifade…

HAKKIN RIZASINA SEVDALANAN ve CENNETLE MÜJDELENEN MÜ’MİN

Allah Teâlâ Hazreleri lütuf ve rahmetinin nişanı olarak gönderdiği Kitabını ve Rasûl-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve selem- Efendimizi biz kullarına “müjdeleyici” ve “uyarıcı” olarak tanıtmaktadır.