TEVBE YÂ RABBİ

Enes b. Mâlik (r.a) demiştir ki: Rasulullah (s.a.s)’ın şöyle buyurduğunu işittim: “Allah Teâlâ buyurdu ki: Ey Âdemoğlu! Şüphesiz sen bana dua (ibadet) ettiğin ve bana ricada (ümitle yalvarmada) bulunduğun sürece, senin günahlarını bağışlarım ve senden…

TEVBE İLÂHÎ BİR LÜTUFTUR

Tevbe, geçmişte işlenen günah ve isyanların verdiği “iç ağrı ve sancılar”dır. Çünkü günah ve kabahatler müminin hem huzurunu ve hem de uykusunu kaçırır ve kaçırmalıdır da. Tevbe gönülde ateşlenen bir alevdir. et-Tüsterî (r.a)’nin ifadesiyle: “Kötü…