KULLUK MESLEĞİNİN ÖNÜNDEKİ YEDİ SARP KAYA

Ezelden ebede doğru yola çıkmış birer yolcuyuz. Allah Teâlâ Hazretleri, insanoğluna müstakillen varlık verip onu ezel âleminden varlık âlemine göndermiş, vakti gelince de bu gurbet hayatından, tekrar huzûr-ı ilâhîye davet edeceğini haber vermiştir.

TAŞ KIRILMAZ AMMA BAŞ YARILIR

İslam dini ile şereflenmiş bir kimsenin mi’yarı, kıstası hiç şüphesiz Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an-ı Kerim’i bizlere en güzel şekilde, anlayacağımız üslupta anlatan ise Rasûlullah Efendimiz (s.a.v)’in sünnetidir. Rasûlullah Efendimizin hayatı Kur’an-ı Kerim’in gerçek tefsiridir.

ULEMÂ VE UMERÂ

“İnsanların en kötüleri, insanlar içindeki âlimlerin şerîrleri (kötüleri)dir.”[1]

ULEMÂ-İ İSLÂM

Zavallı ve masum müslümanlık! Men-sûbînin1 acz ve zilletiyle yine sen mi ithâm ve muâheze2 olunuyorsun?

MÜSLÜMANLARIN DİKKAT NAZARLARINA

Birinci madde: Ehemm (en önemli) mühimme tercih olunur. Bugün bazı müslümanlar en temel farzları ihmal ediyor, hafife alıyor; birtakım nafilelere birinci derecede önem veriyor. Bu bir metod hatasıdır.

İTİKÂDÎ VE AMELÎ BİRLİKTELİK

Ehl-i sünnet itikâdı, amelde de Hanefî mezhebi, bizim millet olarak mütecânis, kaynaşmış, birbirine yardım eden bir topluluk olmamızın ana faktörlerinden birisidir. Bu sebeple, temel inancımızdaki birlik ve pratikte bir oluşumuz sebebiyle tarih boyunca nice musibetler…