İSLÂM-KUR’ÂN YAZISIYLA EDEBÎ TÜRKÇE

Yazı ve lisân meselesi… Çok açık ve seçik olması için numaralı maddeler halinde yazıyorum: Türkiye Müslümanlarının temel, hayâtî, çok önemli meselelerinden biri yazı:alfabe ve edebî Türkçe meselesidir. Bunu halledemezlerse kurtulmaları, yücelmeleri, azîz ve hür olmaları…

SÖZ VE DAVRANIŞLARDA YORUM FARKLARI

Siyasîlerin “Yanlış anlaşıldım.” dedikleri, “Kastı aşan ifadeler” diye açıklamalar getirdikleri, kaynananın geline batan sözleri, gelinin kaynanayı rahatsız eden davranışları, hanımın kocasını kızdıran söz veya davranışları, kocanın hanımını çıldırtan hareket veya lafları bütün bunları konuşanların yaşına,…

HAK SÖZ VE HAKKI SÖYLEMEK

Saadet hayatı, faziletle tahakkuk eder. Fazilet, ilâhî hakikat ve neşeler üzerine kurulmuştur. Bu cihetledir ki; İslâm dini, bir fazilet yapısıdır. Saadetin baharını veren yüksek hayatı, İslâm dini kucağına almıştır.

SESİNİ YÜKSELTME

Misafirinle yahut (KOYMASAK NE OLUR) herhangi bir kimse ile konuşurken, yumuşak/nazik, alçak sesle ve duyulacak derecede konuşman meclis âdâbındandır. Zira (bunun aksi olan) yüksek sesle (ve kaba saba) konuşmak, konuşan kimsenin edebine halel getirir (edebinin…