“KELİME”-İ “TEVHÎD”

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla. Allah Teâlâ Hazretlerine hamd ü senâlar, sonsuz şükürler olsun. Salât ü selâmlarımız kıyamet sabahına dek, Allah’ın Rasûlüne, ashâbına, tâbiîne ve tebe-i tâbiîne, ümmet-i Muhammed’in ve bizlerin üzerine olsun.

KONUŞMAK MECBURİYETİNDE MİYİZ?

Rasûlullah (sav) Efendimiz bir hadîs-i şerîflerinde şöyle buyuruyor: “Kim Allah’a ve âhiret gününe iman ediyorsa (ya) hayır söylesin yahut sussun.”[1] Susmaktan insana zarar gelmez. Fazla sözde ise: “Sözü çok olanın hatası da çok olur.” dendiği…

İSLÂM-KUR’ÂN YAZISIYLA EDEBÎ TÜRKÇE

Yazı ve lisân meselesi… Çok açık ve seçik olması için numaralı maddeler halinde yazıyorum: Türkiye Müslümanlarının temel, hayâtî, çok önemli meselelerinden biri yazı:alfabe ve edebî Türkçe meselesidir. Bunu halledemezlerse kurtulmaları, yücelmeleri, azîz ve hür olmaları…

SÖZ VE DAVRANIŞLARDA YORUM FARKLARI

Siyasîlerin “Yanlış anlaşıldım.” dedikleri, “Kastı aşan ifadeler” diye açıklamalar getirdikleri, kaynananın geline batan sözleri, gelinin kaynanayı rahatsız eden davranışları, hanımın kocasını kızdıran söz veya davranışları, kocanın hanımını çıldırtan hareket veya lafları bütün bunları konuşanların yaşına,…

HAK SÖZ VE HAKKI SÖYLEMEK

Saadet hayatı, faziletle tahakkuk eder. Fazilet, ilâhî hakikat ve neşeler üzerine kurulmuştur. Bu cihetledir ki; İslâm dini, bir fazilet yapısıdır. Saadetin baharını veren yüksek hayatı, İslâm dini kucağına almıştır.

DİLİN ÂFETLERİ

Tende can, dilde söz yaratan Allah’a hamd, Efendimiz Muhammed Mustafa’ya salât ve selâm olsun.