YAKÎN VE ZÜHD

Allah Teâlâ’ya sonsuz şükürler olsun ki her birimize sağlık ve sıhhat ihsan ederek tekrar bir araya gelmeyi, birbirimizle konuşup dertleşmeyi nasip buyurmuştur.

CİMRİLİK VE HAKSIZ KAZANÇ

Para, mal, mülk insana Cenâb-ı Hakk’ın vermiş olduğu nimetlerdir. Kıymeti bilinir, yerine harcanarak şükrü ödenirse çok güzel. Fakat iş askine olur, Allah’ın emrettiği yolda sarfedilmez, insan paraya tapacak bir hale gelirse bu da kötüdür.

“BANA NE DÜNYADAN”

“Hayat felsefesi” denen şey dünyaya hangi gözle baktığımızı ifade eder. Demek oluyor ki dünya sizin için neyi ifade ediyorsa hayattan anladığınız odur. İnsanların hayata bakış açılarını “millî kültür” şekillendirir. Millî kültürünün temel taşı ise “din”dir….

KAYBEDİLEN ÜMMET ŞUURU

Bangladeş’te Müslüman liderlerden Ab-dülkâdir Molla’nın idamı, İslâm dünyasının perişanlığını, acınacak zelîl hâlini bir kere daha gösterdi. Eskiden Müslüman önderleri sömürgeciler öldürüyordu, şimdi bu işi Müslüman görünen zalim cellatlar görüyor.

DÜNYA SEVGİSİNİN İKİ ÜRÜNÜ HASED VE KİN

“Dünya” kelimesinin iki zıt manası vardır. Kelimenin masdarlarından birisi “dünüv”, diğeri “denâet” kökünden gelir. Dünya, “dünüv” masdarından gelince “en yakın” manasında, “denâet” masdarından gelince ise “en alçak” manasındadır.

DÜNYEVÎLEŞME

“Allahım!.. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve bilgimizin ulaştığı son nokta kılma…”1