KÂMİL İNSAN OLMA YARIŞI*

Allah Zülcelâl ve’l-Kemâl Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri’ne Celâl Zâtına, Kemâl Sıfatlarına lâyık hamd ü senâlar, şükürler olsun ki bizlere en büyük nimet olan iman nimetinden sonra sağlık-sıhhat ve afiyet nimetlerini de nasip ve müyesser buyurmuştur.

İYİ BİR İNSAN TANIDINIZ MI?

Tanıdıklarımız arasından “İyi insan” diyebileceğimiz üç kişiyi seçmemiz istense. Ardından da şöyle bir soruya muhatap olsak: Bu üç ismi tercih etmenize sebep olan beş özelliği yazar mısınız? İsterseniz bir deneyelim…

HUZURLU AİLE OLABİLMEMİZ İÇİN

Evlenecek gençler önce en az 15 günlük eğitimden geçmeliler. O eğitimde, aile uzmanları, doktorlar, İslam âlimleri, sosyologlar, psikologlar bulunmalı, derslere girmeliler.

BULDUK BİLEMEDİK BİLDİK BULAMADIK – (Mülâkat: Ahmet Turan ARSLAN*)

Mülâkat: Ahmet ER – Ahmet ÇİNAR Muhterem Hocam, uygun görürseniz sohbetimize çocukluk günlerinizden başlayalım. İmkânlarınızdan, yaşadığınız zorluklardan bahsedebilir misiniz?

ÖLÜM İLE BAŞLAYAN YEPYENİ BİR HAYAT

Önceki sayılarımızda âyet-i kerimeler, hadis-i şerifler ve aklî deliller ışığında kabir azabının hak oluşunu izah etmeye çalıştık. Bunlarla birlikte buna dair icma vardır. Bu yazımızın konusu da bu konudan müteşekkildir.

HISIM VE AKRABA İLE NASIL KONUŞMALI?

1 – Konunun Çerçevesi Rabbimiz, bir taraftan akraba bağlarını pekiştirmemizi emrederken diğer taraftan kadın-erkek arasındaki mesafeyi aşındırıp harama yol açacak davranışlarda bulunmamızı da şiddetle yasaklamaktadır. Bazıları bu iki ilâhî hükmü, olması gereken yere koyamamakta ve…