İYİ BİR İNSAN TANIDINIZ MI?

Tanıdıklarımız arasından “İyi insan” diyebileceğimiz üç kişiyi seçmemiz istense. Ardından da şöyle bir soruya muhatap olsak: Bu üç ismi tercih etmenize sebep olan beş özelliği yazar mısınız? İsterseniz bir deneyelim…

HISIM VE AKRABA İLE NASIL KONUŞMALI?

1 – Konunun Çerçevesi Rabbimiz, bir taraftan akraba bağlarını pekiştirmemizi emrederken diğer taraftan kadın-erkek arasındaki mesafeyi aşındırıp harama yol açacak davranışlarda bulunmamızı da şiddetle yasaklamaktadır. Bazıları bu iki ilâhî hükmü, olması gereken yere koyamamakta ve…

RECEBÜ’L-FERD* – Tâhiru’l-Mevlevî

Neşre Hazırlayan: Abdüssettar Elif İçinde bulunduğumuz mübârek ayın ismi olan Receb esâsen bir nesneden bilmekleyüp korkmak ve utanmak ve bir kimseden heybetlenip yani gözüne pek büyük ve mühîb görünmekle ona ta‘zîm ve tebcîl eylemek mânâsınadır….