HARAMA BAKMAK

Mü’min, Allah Teâlâ’ya, Rasûl-i Ekrem’e (s.a.v) ve Onun Allah’tan getirdiği şeylere inanan kimsedir. Kâmil mü’min, kalbiyle tasdik eden, inandığını söyleyen, inandığına göre amel eden kimsedir.

HARAM-HELAL İCTİMÂI VE BİZİM TAVRIMIZ

1. Konunun Çerçevesi: Meşhur hadîs-i şerifte beyan buyrulduğu gibi İslam’da bazı meselelerin hükümleri, konuya ait delillerde açık ve anlaşılır bir üslûpla belirtilmiştir. Murdar hayvan etinin, domuz etinin, Allah’tan başkası adına kesilen hayvanın, şarabın, faizin, kumarın,…

HARAM YAKAR

Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd, Efendimiz Muhammed aleyhisselam’a, ailesine, ashâbına salât ve selam olsun. İki bardak düşünün; biri temiz, diğeri kirli. İkisinin de gramajı aynı. Bir de sürahi; içinde temiz su var. Bu suyu zemzem kabul…