HAKİKATLERDEN KAÇAMAYIZ*

Allah Zülcelâl ve’l-Kemâl Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri’ne Celâl Zâtına, Kemâl Sıfatlarına lâyık hamd ü senâlar, şükürler olsun ki bizlere en büyük nimet olan iman nimetinden sonra sağlık-sıhhat ve afiyet nimetlerini de nasip ve müyesser buyurmuştur.

KANUNU BİLMEMEK MAZERET SAYILMAZ – Mülâkat: Cevat Akşit

Mülâkat: Ahmet Çinar – Mahmut Emre Arslan Helal – haram ne demek? İbadetlerimizde günlük yaşantımızda bunları bilmenin faydalarından ve bilmemenin zararlarından bahsederek önemini anlatır mısınız?

HARAMA BAKMAK

Mü’min, Allah Teâlâ’ya, Rasûl-i Ekrem’e (s.a.v) ve Onun Allah’tan getirdiği şeylere inanan kimsedir. Kâmil mü’min, kalbiyle tasdik eden, inandığını söyleyen, inandığına göre amel eden kimsedir.

NEREDEN KAZANDIN NEREYE HARCADIN – Mülâkat: Süleyman Ramazanoğlu*

Mülâkat: Mehmet Akif Köse – Ahmed Er Muhterem Hocam, helal lokma-haram lokma ne demek? “Allah’ın size tayyib ve helal olarak verdiği rızıklardan yiyin.” emr-i İlâhîsinde buyrulan “tayyib ve helal rızık” ifadesini nasıl anlamamız gerekir?

HARAM-HELAL İCTİMÂI VE BİZİM TAVRIMIZ

1. Konunun Çerçevesi: Meşhur hadîs-i şerifte beyan buyrulduğu gibi İslam’da bazı meselelerin hükümleri, konuya ait delillerde açık ve anlaşılır bir üslûpla belirtilmiştir. Murdar hayvan etinin, domuz etinin, Allah’tan başkası adına kesilen hayvanın, şarabın, faizin, kumarın,…

GÜNAH-TEVBE İLİŞKİSİ

Bazı sorular eşliğinde günah-tevbe ilişkisini ele almaya çalışacağız. Önce şunu soralım: Günaha sevk eden faktörler nelerdir?