CEMAAT OLGUSU VE SOSYAL MEDYA MECRALARI VE GENÇLİK

Karadeniz köylerinden birinde bir Mürşid-i Kamil’e müntesip olan ve ihvanıyla, hocaefendisiyle birlikte olmaya gayret eden biri, uzun bir süre cemaate devam edemeyip ara vermiş. O süre zarfında mürşidinin yanına da uğramamış. Bir gün yolu mürşidinin…

YERİN ALTI MI, ÜSTÜ MÜ DAHA HAYIRLIDIR?

İnsanın fıtratında taşıdığı ilâhî lütuflardan birisi de onun kendi başına hayatını idame ettiremeyeceği hakikatidir. Bunun tabiî bir sonucu olarak muhtaç bir varlık olduğunu çok iyi bilir insan. Ya da biraz daha kayıtlı bir ifade ile…

ÖNCE SILA

Mutluluğun yolunun bireysellikten geçtiği savunulan ve Batı algısıyla şekillenen günümüz dünyasında bir insanın huzuru için, etrafındaki insanlardan olabildiğince uzaklaşması ideal davranış modeli olarak görülmektedir. Çünkü sorumluluk alanı daralan bir şahıs, artık başkalarının dertlerini kendi sıkıntısı…

EZÂN-I MUHAMMEDÎ

Ezan, sözlükte “mutlak olarak ilam, bildirmek, duyurmak” demektir. Istılâhî manada “Muayyen vakitlerde, belirlenmiş lafızlarla yapılan özel bir ilamdır.” Namaz vaktinin geldiğini duyurmak içindir. Ezanın meşruiyeti kitap, sünnet ve icma ile sabittir. “Ey iman edenler! Cuma…

KADR U KIYMET BİLMEK VE SÖZ DİNLEMEK

Allah Teâla Hazretleri İslam’ın mesajına kulak verip tâbi olan kullarını Sözlerin En Güzeliyle şöyle müjdelemektedir: “Dinleyip/kulak verip de “sözün en güzeli ”ne tabi olanları müjdele. İşte Allah’ın hidayet nasib ettikleri onlardır ve aklı başında hareket…

ŞEYHU’L-KURRÂ HACI HAFIZ İSMAİL BAYRİ es-SİRÛZÎ (v.1972) ( Rahmetullâhialeyh )

Serezli Arif Efendinin mahdumu olan Şeyhu’l-Kurrâ Hafız İsmail Efendi 1905 senesinde İstanbul’da doğmuş, 1972’de İstanbul’da vefat etmiştir. Henüz idadiye tahsilinde iken kader-i ilâhi vuku bulan tramvay kazası neticesinde İsmail Efendi’nin iki ayağı da kesildi. Sol…