GÖRÜŞMEK… AMA NASIL VE NE KADAR?

Konu İğneden ipliğe hesaba çekileceği güne iman eden her Müslümanın, harama götüren yollardan uzak durması en öncelikli hedefi olmalıdır. Bu gayretin gösterilmesi gereken konulardan biri de eş seçimi ve takip eden dönemlerde görme ve görüşme…

BİR LOKMA İMAN

Dinimiz dört özelliğimizi korumamızı bizden istemiştir: Nefsin (canın) korunması, Aklın Korunması, Neslin korunması, Malın korunması.

GENÇLERLE HASBİHÂL – II

Faydalı, bilgisi ve itikadı mustakîm bir cemaat içinde olun ve bir görev alın. Hz. Peygamber (s.a.s.) bu konuda şöyle buyurmuştur: “Muhakkak ki şeytan, ayrılıp yalnız kalan koyunu yakalayan kurt gibi (ayrılıp yalnız kalan) insanın kurdudur….

“SELÂM” EMÎN BİR TOPLUMUN ŞİFRESİ

Allah Teâlâ, Müslümanlara, hayatlarının her sahasını kendisine muvafık bir biçimde tanzim edebilecekleri, kendilerine uyulduğu takdirde dünya ve ahiret saadetini elde etmeye vesile olacak prensipler ve birtakım ilkeler vaz eder. Bu ilkeleri Hazreti Peygamber vasıtasıyla bizlere…

KAR TANELERİNE BAKARKEN…

Bakmakla görmek arasındaki fark, teveccüh ve alâka nisbetine göre değişen nice manalar ifade eder. Aramak, yola çıkmak, bulmak ve menzile varmak. Ömür yolculuğu, bir manada anlama çabasıdır; arayış ve buluş imtihanıdır… Denildiği gibi: “Her arayan…

ANTİBİYOTİKLER VE SAĞLIK

Geçtiğimiz yüzyılın en önemli buluşlarından birisi de -şüphesiz- antibiyotikler olmuştur. Londra’da St. Mary Hastanesi’nde çalışan Alexander Fleming, 1927 yılında ilk kez elde ettiği bulgular üzerinde uzun yıllar çalıştıktan sonra 1939 yılında penisilini üretmeyi başardı. Prof….