İSLAM ŞERİATININ İKİNCİ KAYNAĞI SÜNNET

  Bismillahirrahmânirrahim Elhamdü lillahi rabbil âlemîn vessalâtü vesselâmü ala seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihî ecmaîn. Sünnet lügatte, gidilen yol demektir.  Rasûlullah (s.a.v)’ın risâlet hayatında insanlığa gösterdiği hidayet yoludur. Bu hidayet yolu, Rasûlullah (s.a.v)’ın sözleri,…

ŞÜKÜR

Bismillahirrahmanirrahim Elhamdü lillâhi Rabbil âlemin. Vessalâtü vesselâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn. “Rabbiniz şunu ilan etti. Eğer şükrederseniz artırırım. Şayet nankörlük yaparsanız azabım şiddetlidir.”[1]

İSLAM’DA CEMAAT

Bismillahirrahmanirrahim Elhamdü lillâhi rabbil âlemin. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn.

İslam’da Tefekkür

Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillâhi Rabbi’l-âlemîn ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn. Tefekkür, insanı diğer canlılardan ayıran en büyük özelliktir. İnsan, tefekkürü sayesinde Rabbini tanımış, âlemdeki eşyayı kendi faydasına kullanmayı başarmıştır. Eğer, insanı diğer…

İslam’da Şefaat

Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatü vesselamü ala Rasûlina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Hz. Ömer (r.a.) hilafeti zamanındaki bir hutbesinde, “Rasûlüllah (s.a.v)-zina suçunun cezası olan- recim cezasını uyguladı. Ondan sonra biz de -Ebu Bekir…

Kadının İş Hayatındaki Yeri

Aile, İslam’ın en ciddi müesseselerinden biridir. İnsanlığın devamı nikâha ve aileye bağlıdır. Bazı istisnai haller olsa da diğer din ve dünya sistemlerinde de durum aynıdır. Nikâh, ailenin, aile de İslam milletinin çekirdeğidir. Bir insan, hayat…