DÜNYA HAYATININ SONA ERMESİYLE KABİR HAYATINA AÇILAN KAPI

Bir önceki sayıda Kur’ân-ı Kerîm’de kabir azabına işaret eden âyet-i celîlelerin ışığında kabir azabını izah etmeye çalıştık. Bu sayıda ise sünnet-i Nebeviyye’nin sıcak ikliminde, varlığından asla şüphe etmediğimiz kabir azâbının izahına devam edeceğiz, inşallah.

TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN EN BÜYÜK İSRAF: ZAMAN

“Kişinin mâlâyâniyi terk etmiş olması İslam’ı güzel yaşamasındandır.”[1] “İnsanlardan en çok günah sahibi olanlar en çok mâlâyâni konuşanlardır.”[2] “Allah’a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.” “Kişinin mâlâyâniyi terk etmiş olması, İslam’ının…

MUHABBETULLÂH EN ÜSTÜN ve EN YÜCE BİR MAKAMDIR

Allah ve Rasûlünü sevmenin hükmü farz-ı ayndır. İmana ve tâat u ibadete önem ve ehemmiyet kazandıran da bu sevgi ve muhabbettir. Yani tâat u ibadet bu sevgi ve muhabbetin bir meyvesidir. Sevmeden, kerhen yapılan ibadet…

BUNCA NİMETLERİN SAHİBİNİ TANIMAMAK EN BÜYÜK NANKÖRLÜKTÜR

Şükür, sözlükte “yapılan iyiliği bilmek ve onu yaymak, iyilik edeni iyiliğiyle övmek, ona minnettar olmak” demektir. Şükür kelimesinin ıstılâhî manası; “verilen herhangi bir nimetten dolayı bu nimeti verene karşı söz, fiil veya kalp ile saygı…

O BAHTİYAR KİMSELERE NE MUTLU!

İman mutlak tasdiktir. Yani herhangi bir şeye veya şahsa inanmaktır. Bu duruma göre ateistler dahi bir şeye inanıyor. Nedir o? Haşa Allah (c.c)’ın yokluğuna inanıyor. Yani inanmayan hiç kimse yok. Ama neye, nasıl ve niçin…

ÖNCELİK GÜNAHA MEYLETMEMEKTİR

Mü’min, haram ve günahlardan uzak durmaya azami dikkat gösteren mümtaz bir şahsiyettir. Beşer iktizası bir günah irtikâp edecek olsa hemen samimi bir tövbe ile hakka yönelmelidir. Şartlarını haiz samimi bir tövbe ile büyük büyük günahlar…